Tìm kiếm
Tìm trên bản đồ
Lịch công tác đơn vị
Thứ hai ngày 17/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:00: Họp về việc chuẩn bị nội dung thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về Quy định giá dịch vụ khámbệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng
không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh công lập
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Sáng: Giám sát công tác vệ sinh khoa phòng, ngoại cảnh
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác 6 tháng đầu năm
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 Tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện đợt 1
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
Thứ ba ngày 18/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Chiều: Đăng ký làm việc cơ sở thực hành
08:30: Hội ý HĐT&ĐT về điều chuyển thuốc cho BVTW Huế
09:30: Rà soát hồ sơ thẩm định bệnh viện hạng II
10:30: Rà soát hồ sơ lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường
14:00 -17:30Tham dự buổi truyền thông với chủ đề" Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của Phục hồi chức năng đối với chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật"
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
07:30: Tham gia tập huấn quản lý, cấp phát thuốc Methadone điều trị nghiện chất
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện Phú Vang đợt 1
Thứ tư ngày 19/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:00: Làm việc tại trường ĐHYD Huế
15:00: Hội nghị cán bộ chủ chốt thông qua dự thảo bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ
15:30: Thực hiện quy trình quy hoạch bổ sung cán bộ quản lý
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Giám sát thực hiện Quy trình KSNK, phân loại chất thải
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
15:00: Ký duyệt hố sơ bệnh án
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác DS 6 tháng đầu năm 2024
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác DS 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện Phú Vang đợt 1
14:00: Hội ý thông qua đề án triển khai Quan trắc môi trường lao động và Khám bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2024-2030
Thứ năm ngày 20/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Cả ngày: Sở Y tế kiểm tra công tác đấu thầu và công tác dược
08:00: Gặp mặt sinh viên Y4AB ngành Y đa khoa thực tập cộng đồng
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
10:30: Kiểm tra chéo các nhà vệ sinh phục vụ bệnh nhân
15:30: Sinh hoạt khoa học
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Thứ sáu ngày 21/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Chiều: Tập huấn quân dân y
08:00: Gặp mặt sinh viên Y4CD ngành Y đa khoa thực tập cộng đồng
15:30: Hội ý triển khai cấp phát Methanol
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Tổ chức sơ kết công tác DS-TT&GDSK 6 tháng đầu năm 2024; Triển khai chiến dịch truyền thông Dân số đợt 2/2024 và triển khai ký cam kết mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên 2024
Cả ngày: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Thứ bảy ngày 22/06/2024
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Chủ nhật ngày 23/06/2024
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Thống kê truy cập
Truy câp trong tuần 5.217
Truy câp trong tháng 67.153
Truy câp trong năm 494.112
Truy câp tổng 3.990.187
Truy câp hiện tại 661
Phòng Tài chính Kế toán
Ngày cập nhật 25/08/2017

Phòng Tài chính – Kế toán là phòng chuyên môn, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc mà trực tiếp là Giám Đốc Trung tâm Y tế. Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính kế toán.

 

 

I. Cơ cấu tổ chức:

1.      Trưởng phòng

CN. Phạm Nguyên Thái

Sinh ngày 7/3/11964

SĐT 0905477561

2.      Phó phòng

CN. Nguyễn Xuân Sang

Sinh ngày 12/2/1980

SĐT 0946904207

3.      Nhân viên

-         CN.Trần Đăng Minh, Chức danh: Kế toán BHYT  Sinh ngày 10/01/1971, SĐT 0984872618

-         CN.Trần Thanh Hưng, Chức danh: Kế toán phụ trách ngân sách YTDP  Sinh ngày 21/09/1974, SĐT 0905484830

-         CN.Lê Thị Phương, Chức danh: Thủ Quỹ, Sinh ngày 27/7/1977, SĐT 0983204526

-         CN.Trương Thị Yến, Chức danh: Kế toán dược, Sinh ngày 03/06/1988, SĐT 0946904189

-         Nguyễn Thị Hởi, Chức danh: Kế toán viện phí, Sinh Ngày 10/12/1986, SĐT 0934788602

-         CN. Nguyễn Thị Khánh Ngọc, Chức danh: Kế toán, Sinh ngày 02/09/1989, SĐT 0948947878

-         Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chức danh: Nữ hộ sinh trung học, Sinh ngày 17/1/1994, SĐT 0969569236

* Nhân lực:

Phòng Tài chính kế toán có 9 viên chức, trong đó:

- 08 Cử nhân

- 01 Nữ hộ sinh trung học

II. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tài chính – Kế toán là phòng chuyên môn, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc mà trực tiếp là Giám Đốc Trung tâm Y tế. Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính kế toán.

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính của Trung tâm Y tế. xây dựng định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động của Trung tâm Y tế.

1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung tâm Y tế;

2. Phân công công việc hợp lý đối với các thành viên trong phòng. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kinh tế tài chính trong Trung tâm Y tế. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên trong phòng;

3. Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của Nhà nước;

4. Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi nhằm đảo bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ;

5.      Thực hiện tốt chế độ sổ sác, báo cáo thanh toán, quyết toán kiểm kê định kỳ;

6.      Giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.

(Trích- Ban hành theo Quyết định số 200/QĐ-SYT ngày 28 tháng 2 năm 2017  Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gia đìnhKênh truyền hình sức khỏeSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcY học thực hànhsức khỏe đời sống.