Tìm kiếm
Tìm trên bản đồ
Lịch công tác đơn vị
Thứ hai ngày 17/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:00: Họp về việc chuẩn bị nội dung thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về Quy định giá dịch vụ khámbệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng
không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh công lập
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Sáng: Giám sát công tác vệ sinh khoa phòng, ngoại cảnh
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác 6 tháng đầu năm
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 Tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện đợt 1
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
Thứ ba ngày 18/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Chiều: Đăng ký làm việc cơ sở thực hành
08:30: Hội ý HĐT&ĐT về điều chuyển thuốc cho BVTW Huế
09:30: Rà soát hồ sơ thẩm định bệnh viện hạng II
10:30: Rà soát hồ sơ lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường
14:00 -17:30Tham dự buổi truyền thông với chủ đề" Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của Phục hồi chức năng đối với chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật"
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
07:30: Tham gia tập huấn quản lý, cấp phát thuốc Methadone điều trị nghiện chất
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện Phú Vang đợt 1
Thứ tư ngày 19/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:00: Làm việc tại trường ĐHYD Huế
15:00: Hội nghị cán bộ chủ chốt thông qua dự thảo bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ
15:30: Thực hiện quy trình quy hoạch bổ sung cán bộ quản lý
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Giám sát thực hiện Quy trình KSNK, phân loại chất thải
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
15:00: Ký duyệt hố sơ bệnh án
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác DS 6 tháng đầu năm 2024
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác DS 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện Phú Vang đợt 1
14:00: Hội ý thông qua đề án triển khai Quan trắc môi trường lao động và Khám bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2024-2030
Thứ năm ngày 20/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
08:00: Gặp mặt sinh viên Y4AB ngành Y đa khoa thực tập cộng đồng
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
10:30: Kiểm tra chéo các nhà vệ sinh phục vụ bệnh nhân
15:30: Sinh hoạt khoa học
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Thứ sáu ngày 21/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Chiều: Tập huấn quân dân y
Cả ngày: Sở Y tế kiểm tra công tác đấu thầu và công tác dược
08:00: Gặp mặt sinh viên Y4CD ngành Y đa khoa thực tập cộng đồng
14:00: Tập huấn về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho Vị thành niên và Thanh niên
15:30: Hội ý triển khai cấp phát Methanol
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
08:30: Họp góp ý dự thảo thông tư quy định về hồ sơ bệnh án
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Tổ chức sơ kết công tác DS-TT&GDSK 6 tháng đầu năm 2024; Triển khai chiến dịch truyền thông Dân số đợt 2/2024 và triển khai ký cam kết mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên 2024
Cả ngày: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
08:00: Làm việc đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tư, ATXH
Thứ bảy ngày 22/06/2024
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Chủ nhật ngày 23/06/2024
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Thống kê truy cập
Truy câp trong tuần 22.278
Truy câp trong tháng 84.214
Truy câp trong năm 511.173
Truy câp tổng 4.007.248
Truy câp hiện tại 381
Trung tâm Y tế huyện Phú Vang triển khai dịch vụ quan trắc môi trường lao động.
Ngày cập nhật 05/12/2018

Khối Y tế Dự phòng (YTDP) thuộc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phú Vang đã và đang triển khai các chương trình Y tế quốc gia, tiêm chủng dịch vụ và khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trên địa bàn. Ngoài ra, TTYT huyện Phú Vang còn triển khai dịch vụ quan trắc môi trường lao động nhằm nâng cao hiệu quả của các trang thiết bị đã được dự án Bắc Trung bộ hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện và tiến tới tự chủ một phần y tế dự phòng.

Sau một thời gian chuẩn bị theo các quy định của nhà nước, đơn vị đã trình Sở Y tế hồ sơ đề nghị công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động. Tháng 11 vừa qua, Sở Y tế đã tiến hành công tác thẩm định tại đơn vị.

TTYT huyện Phú Vang bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động, về nhân lực có 6 thành viên trong đó có 3 thành viên trình độ sau đại học, có 01 BS CKI YTCC có thời gian công tác trong lĩnh vực YTDP 27 năm, 02 Thạc sỹ và 03 BS YTDP; 6/6 thành viên có chứng chỉ đào tạo về hoạt động quan trắc môi trường lao động. Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất và năng lực bảo đảm yêu cầu về quan trắc yếu tố có hại trong môi trường lao động. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân khi thực hiện quan trắc môi trường lao động; Có biện pháp bảo đảm vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn sinh học, an toàn hóa học và tuân thủ nghiêm ngặt việc thu gom, vận chuyển bảo quản và xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật và các yêu cầu khác theo quy định (Quy định tại Điều 33 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).

Để bảo đảm các yêu cầu theo quy định, trong 2 năm qua TTYT huyện đã có kế hoạch cử viên chức đi đào tạo tại tại Hà Nội, mua sắm thêm các trang thiết bị, máy móc ngoài trang thiết bị được dự án hỗ trợ và thực hiện kiểm định theo quy định. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của đơn vị trong việc phát huy và đẩy mạnh các dịch vụ YTDP nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu hiện nay của xã hội đang phát triển, góp phần hoàn thiện một Trung tâm Y tế tuyến huyện đa chức năng theo định hướng của Bộ Y tế.

TTYT huyện Phú Vang là đơn vị tuyến huyện đầu tiên và là đơn vị thứ hai trên địa bàn (sau Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế) thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường lao động./.

Đoàn Sở Y tế thẩm định dịch vụ quan trắc môi tường lao động của TTYT huyện Phú Vang

Đội ngũ quan trắc môi trường lao động của TTYT huyện Phú Vang

Sở Y tế kiểm tra tại đơn vị

Đoàn Sở Y tế kiểm tra thực tế

Kiểm tra các loại máy móc quan trắc môi trường lao động

Bs Đặng Văn Tuấn – PGĐ TTYT huyện Phú Vang
Xem tin theo ngày  
Gia đìnhKênh truyền hình sức khỏeSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcY học thực hànhsức khỏe đời sống.