Tìm kiếm
Tìm trên bản đồ
Lịch công tác đơn vị
Thứ hai ngày 10/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:45: Làm việc với đoàn công tác của trường Đại học Indiana Hoa Kỳ
13:30: Tham dự Đại hội đại biểu mặt trận TQVN huyện Phú Vang lần thứ XI,nhiệm kỳ 2024-2029
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Sáng: Giám sát công tác vệ sinh khoa phòng, ngoại cảnh
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Phối hợp CDC khám sàng lọc ĐTĐ
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
Thứ ba ngày 11/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
14:00: Phối hợp tương tác thuốc nghiện chất Methadone
15:00: Hội ý về việc kê đơn thuốc Y học cổ truyền
16:00: Gặp mặt đoàn tham quan du lịch
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Giám sát thực hiện quy trình KSNK
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
13:30: Tham dự Hội nghị chuyên đề "Đánh giá thực trạng công tác PCCC
tại các đơn thuộc Sở Y tế"
16:00: Dự Lễ phát động tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác
cải cách hành chính tại Sở Y tế năm 2024
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Phối hợp CDC khám sàng lọc ĐTĐ
Chiều: Rà soát, chuẩn bị địa điểm tổ chức khám sàng lọc
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
Cả ngày: Hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em
08:30: Hội ý quy trình mua sắm
10:00: Họp xét nâng bậc lương Quý 2 năm 2024
14:30: Làm việc với UBND xã Phú Gia về tiến độ thực hiện các tiêu chí Y tế trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Thứ tư ngày 12/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Sáng: Khám sàng lọc ĐTĐ, THA
Cả ngày: Điều tra tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em năm 2024
09:45: Hội ý về việc thanh toán Hồ sơ bệnh án và A4,A5
10:30: Họp về giường điều trị nội trú tại các khoa
14:00: Tham dự về việc họp triển khai công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đối với các điểm thi trên địa bàn huyện Phú Vang
16:30: Hội ý hỗ trợ công tác y tế về việc tổ chức Đại lễ sám tạ tại chùa Dưỡng Mong Phú Mỹ
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Giám sát thực hiện tuân thủ vệ sinh tay, phân loại chất thải
14:00: Tư vấn KCB từ xa với các TYT xã, thị trấn
14:30: Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: hội nghị triển khai, tổ chức thực hiện chương trình phát triển y tế biển, đảo
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Cả ngày: Hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
15:00: Giao ban NHS Dân số tháng 6
Thứ năm ngày 13/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
08:30: Làm việc với khoa YTCC trường Đại học y dược Huế
09:00: Hướng dẫn công tác chi và Bảo hộ lao động cho các Trạm Y tế
10:00: Theo dõi tiến độ thẩm định lại bệnh viện hạng II. Triển khai TT/06/2024 của BYT về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
14:00: Hội ý quy trình mua sắm
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
10:30: Tập huấn phương thức nhập dữ liệu KCB (Số hóa bệnh án)
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Tư vấn cộng đồng về an toàn thực phẩm
Chiều: Giám sát véc tơ phòng chống SXH
Cả ngày: Hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
15:30: Tổ Kiểm tra của Đảng ủy làm việc với Chi bộ KHNV-TCKT
16:00: Hội nghị BGĐ lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026
Thứ sáu ngày 14/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Chiều: Tập huấn quân dân y
08:30: Làm việc với nhà báo thừa thiên huế về phục hồi chức năng
10:00: Tập huấn tổ đấu thầu
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
16:30: Tổng vệ sinh ngoại cảnh
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Giám sát véc tơ pc SXH
Chiều: Điều tra tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em năm 2024
Cả ngày: Tư vấn cộng đồng về an toàn thực phẩm
Cả ngày: Giám sát Đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức Đại lễ sám tạ Tam Bảo
tại NPĐ Dưỡng Mong (Chùa Dưỡng Mong) xã Phú Mỹ
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
15:00: Thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026
Thứ bảy ngày 15/06/2024
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Đoàn tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
Cả ngày: Giám sát Đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức Đại lễ sám tạ Tam Bảo
tại NPĐ Dưỡng Mong (Chùa Dưỡng Mong) xã Phú Mỹ
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Chủ nhật ngày 16/06/2024
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Đoàn tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Thống kê truy cập
Truy câp trong tuần 27.368
Truy câp trong tháng 58.430
Truy câp trong năm 485.389
Truy câp tổng 3.981.464
Truy câp hiện tại 1.173
Hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viên
Ngày cập nhật 19/07/2017

Huyện Phú Vang gồm có 17 xã và 02 thị trấn, dân số trên 190.000 dân

TTYT huyện Phú Vang gồm có 05 phòng chức năng, 18 khoa chuyên môn, 01 phòng khám đa khoa khu vực, 19 trạm y tế xã, thị trấn.

Tổng số viên chức 350 trong đó hợp đồng 30

Tổng số bác sĩ 82 (tại bệnh viện 42, trong đó 90% sau đại học).

Giường thực kê 200 giường, công suất đạt 98%

Hàng ngày có 600 lượt bệnh nhân đến khám (trung bình từ 400-850)

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác ban hành văn bản, kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện:

Xây dựng đề án nâng cao chất lượng bệnh viện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện, phân công nhiệm vụ cụ thể

Chọn một số giải pháp để triển khai phù hợp với nhu cầu người bệnh, với phương châm, nội dung dễ thực hiện, ít kinh phí thì thực hiện trước.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện:

 Nâng cao nhận thức cho viên chức Y tế vầ tầm quan trọng thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Xem đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng

Tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế,

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐÃ TRIỂN KHAI CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. Giải pháp đáp ứng sự hài lòng của người bệnh

- Trang bị hệ thống chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn người bệnh đến khám bệnh, trang bị sơ đồ chỉ dẫn và nhân viên tiếp đón ở các khoa.

- Thành lập CLB tiếp sức người bệnh, tổ chăm sóc khách hàng để hỗ trợ cho bệnh nhân về thủ tục hành chính.

- Ban hành quy trình tiếp đón bệnh nhân.

- Người bệnh đến khám và điều trị được giải thích về tình trạng bệnh tật và hướng điều trị, viện phí công khai minh bạch, các ý kiến đóng góp của người bệnh, người nhà người bệnh được bệnh viện tiếp nhận, giải quyết và phản hồi kịp thời.

- Xây dựng nhà vệ sinh cho người khuyết tật, làm mới đường để xe lăn có thể di chuyển, giúp người khuyết tật có thể đến được tất cả các khoa trong bệnh viện.

- Trang bị bình nước uống nóng lạnh tại các khoa phòng để phục vụ người bệnh và người nhà người bệnh.

- Trang bị tủ đựng đồ có khóa cho người bệnh tại tất cả các khoa, bình nước nóng tại nhà vệ sinh bệnh nhân.

2. Về môi trường chăm sóc người bệnh:

- Môi trường bệnh viện thoáng mát, có công viên cây xanh, khoa phòng gọn gàng, ngăn nắp tạo cảm giác thân thiện. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

3. Bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện

- Đảm bảo công tác an toàn điện và phòng chống cháy nổ, lắp mới 35 hệ thống báo cháy tự động tại các khoa phòng.

- Hàng năm đã tổ chức công tác tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho toàn thể viên chức bệnh viện.

- Lắp đặt hệ thống camera theo dõi an ninh trong bệnh viện.

4. Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn

- Trong những năm qua bệnh viện đã luôn chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ nên đã đáp ứng cơ bản nhu cầu nhân lực cho sự phát triển của bệnh viện.

- Có chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng như mời các chuyên gia về Nhi, Xét nghiệm, Nội khoa, GMHS đến làm việc tại bệnh viện.

-Tổ chức kiểm tra tay nghề và Hội thi tay nghề giỏi hàng năm nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

- Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến hài lòng người bệnh luôn được đơn vị quan tâm. Trong năm đã tổ chức 4 lớp tập huấn về quy tắc ứng xử cho toàn thể cán bộ viên chức

5. Ứng dụng công nghệ thông tin:

Đã thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động y tế để rút ngăn thời gian chờ đợi của bệnh nhân:

- Đã thành lập tổ công nghệ thông tin

- Ứng dụng phần mềm trong khám chữa bệnh

- Lắp mới 3 hệ thống gọi số tự động ở khu vự khám bệnh, khu xét nghiệm và khoa CĐHA. Lắp mới 2 hệ thống đèn Led hướng dẫn người bệnh về thủ thục làm xét nghiệm và CĐHA.

6. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn:

-Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phân loại và xử lý rác thải y tế đúng quy định.

- Có hệ thống xử lý chất thải lỏng hoạt động thường xuyên.

- Tổ chức tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế.

- Bệnh viện đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cho phép xã nước thải ra môi trường.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đã có tác động tích cực đến mọi mặt hoạt động của bệnh viện như:

- Nhận thức của viên chức y tế về tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn.

- Tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ bệnh nhân ngày càng  chất lượng cao hơn.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện cơ bản phục vụ cho bệnh nhân được hoàn thiện.

- Chất lượng điều trị ngày càng tốt hơn, kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện càng ngày càng phát triển.

- Tạo được niềm tin cho người bệnh và người nhà bệnh nhân khi tham gia khám chữa bệnh tại bệnh viện.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Mức đạt tiêu chí năm 2016: 3.76

- Sau hơn 3 năm áp dụng Bộ tiêu chí thì chất lượng khám và điều trị tại bệnh viện đã có những chuyển biến tích cực, thu hút được người bệnh tham gia đến khám chữa bệnh, bộ mặt bệnh viện đã thay đổi theo chiều hướng tích cực.

- Lĩnh vực được cải tiến nhiều nhất là phần hướng đến sự hài lòng người bệnh, phát triển nguồn nhân lực và hoạt động chuyên môn.

- Việc thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện giúp cho Lãnh đạo đơn vị quản lý toàn diện, chặt chẽ và hiệu quả các hoạt động của bệnh viện, trên cơ sở đánh giá đã giúp cho lãnh đạo đơn vị quyết định những giải pháp phù hợp cho giai đoạn tiếp theo đảm bảo cân đối giữa nguồn nhân lực, tài chính và hoạt động chuyên môn với phương châm “Tất cả vì người bệnh”.

Xem tin theo ngày  
Gia đìnhKênh truyền hình sức khỏeSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcY học thực hànhsức khỏe đời sống.