Tìm kiếm
Tìm trên bản đồ
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Thống kê truy cập
Truy câp trong tuần 2.049
Truy câp trong tháng 82.480
Truy câp trong năm 664.526
Truy câp tổng 4.160.601
Truy câp hiện tại 4.048
Danh sách 41 đội phản ứng nhanh tỉnh Thừa Thiên Huế (cập nhật 8/8/2020)
Ngày cập nhật 09/08/2020

DANH SÁCH 41 ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

Stt

Họ và tên

Số điện thoại liên lạc

Thành phần

I. TRUNG TÂM KIỂM OÁT BỆNH TẬT TỈNH

GĐ Hoàng Văn Đức:  0914202681

Đội 1

1

Hồ Xuân Vũ

0914042423

Đội trưởng

2

Cao Thị Thuận

0332105018

Cán bộ dịch tễ

3

Võ Thị Ngọc Nga

0914046423

Điều trị

4

Phan Minh Nhân

0775521338

Xét nghiệm

5

Trần Chí Thanh

0914352605

Xử lý môi trường

6

Hoàng Đức Thanh

0857312222

Hậu Cần

7

Trần Anh Dũng

0913479117

Lái xe

Đội 2

1

Trần Bá Thanh

0914054768

Đội trưởng

2

Nguyễn Hữu Trí

0914204050

Cán bộ dịch tễ

3

Nguyễn Thái Hòa

0905106759

Điều trị

4

Lê Lợi

0393297848

Xét nghiệm

5

Lê Đình Hữu

0834249204

Xử lý môi trường

6

Nguyễn Thị Huyền Trang

0941809555

Hậu Cần

7

Nguyễn Văn Hy

0913327226

Lái xe

Đội 3

1

Lê Văn Hoàn

0914064404

Đội trưởng

2

Nguyễn Ngọc Duy

0706103119

Cán bộ dịch tễ

3

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

0905678054

Điều trị

4

Phùng Bảo Nhân

0772410726

Xét nghiệm

5

Nguyễn Quốc Huy

0983273900

Xử lý môi trường

6

Nguyễn Khôi Nguyên

0905231060

Hậu Cần

7

Đỗ Phúc

0934788051

Lái xe

 

Đội 4

1

Lê Thanh Hiếu

0935596890

Đội trưởng

2

Nguyễn Minh Việt

0912915877

Cán bộ dịch tễ

3

Le Thị Sông Hương

0905605799

Điều trị

4

Nguyễn Lê Diệu Huyền

0934868800

Xét nghiệm

5

Nguyễn Chí Hùng

0979091403

Xử lý môi trường

6

Hoàng Thị Kim Thư

0914190002

Hậu Cần

7

Dương Đình Phê

0388619691

Lái xe

Đội 5

1

Đoàn Chí Hiền

0909214325

Đội trưởng

2

Bùi Khắc Nghi

0914050507

Cán bộ dịch tễ

3

Huỳnh Văn Hảo

0905106829

Điều trị

4

Hoàng Thị Thu Thương

0984265618

Xét nghiệm

5

Nguyễn Thanh Phước

0972468495

Xử lý môi trường

6

Lê Trần Kỳ Diên

0978408600

Hậu Cần

7

Hoàng Thế Chi

0914194027

Lái xe

Đội 6

1

Lý văn Sơn

0914064414

Đội Trưởng

2

Phan Thị Hồng Nhạn

0948610545

Cán bộ dịch tể

3

Đặng Thị Như Hảo

0905972352

Xét nghiệm

4

Lê Minh Hiếu

0905626001

Xử lý môi trường

5

Trần Ý Trung Hiếu

0978751812

Hậu cần

II. TTYT Phú Vang

GĐ Trương Như Sơn 0914145755

Đội 1

1

Đặng Văn Tuấn

0988349356

Đội Trưởng

2

Nguyễn Văn Tuyến

0962613409

 

3

Nguyễn Văn Tam

0365672655

 

4

Huỳnh Ngọc Dũng

0945288038

 

5

Đỗ Công Tráng

0949092121

 

6

Bùi Nhơn

0775598522

 

7

Phan Văn Tuấn

 0905427766

 

Đội 2

1

Nguyễn Minh Hùng

0945913202

Đội trưởng

2

Lê Hữu Đính

0962384125

 

3

Đỗ Văn Nhật

0392607408

 

4

Võ Văn Hiếu

0976422112

 

5

Trần Minh Sự

0947734135

 

6

Phan Nguyễn Văn Triều

0914774755

 

7

Nguyễn Văn Sấm

0948422226

 

III. TTYT huyện Nam Đông

GĐ Hồ Thư: 0913091401

Đội 1

1

Hồ Viết Thoại

0946.886.747

Đội trưởng

2

Nguyễn Duy Đức

0949553662

 

3

Nguyễn Văn Cường

0949.435.221

 

4

Nguyễn Ngọc Nhiên

 

 

5

Mai Thị Phương Loan

0919.646.573

 

6

Nguyễn Duy Hoàng

0935.151.750

 

Đội 2

1

Phạm Ngọc Mai

0355.046.243

Đội trưởng

2

Hoàng Mạnh

0914.361.366

 

3

Nguyễn Cửu Thị Ni Ni

0333.329.436

 

4

Đinh Thị Thế

0916.519.452

 

5

Trương Thị Phượng

 

 

 

6

Nguyễn Văn Nghĩa

0375.210.339

 

 

IV. TTYT Thành Phố Huế

GĐ Trần Quốc Hùng: 0914.025.096

Đội 1

1

Hồ Công Khá

0978.041.663  

Đội trưởng

2

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

0984.794.386 

 

3

Hoàng Bảo Anh

0901.961.668 

 

4

Phan Hân

 

 

5

Trương Quang Thi

0966.417.971   

 

6

Dương Thanh Tùng

 

 

7

Nguyễn Hữu Duân

0987.718.019   

 

8

Võ Thị Anh Thư

0912.746.627 

 

9

Mai Văn Hồng

0905.110.517

 

Đội 2

1

Trần Ngọc Thành Nhân

0905.848.717 

Đội trưởng

2

Phan Thị Mơ

0827.482.442

 

3

Trần Thị Sao Ly

0913.915.362 

 

4

Lư Bá Lộc

0905.051.786   

 

5

Đặng Quang Phương

0359.052.372 

 

6

Trương Thị Vinh Hà

 

 

7

Trần Ngọc Minh Huy

0787.558.811 

 

8

Dương Đình Dũng

 

 

9

Nguyễn Trường An

 

 

10

Trần Ngọc Hướng

 

 

11

Nguyễn Văn Hiệp

0914.002.471

 

V. TTYT TX Hương Thủy

GĐ Nguyễn Văn Vỹ: 0903515803

Đội 1

1

Dương Thị Thu Hằng

0976999703

Đội trưởng

2

Trần Đức Tuấn

0368841506

 

3

Dương Thị Kiều My

0964753613

 

4

Nguyễn Thị Thu Thúy

0344129595

 

5

Huỳnh Nghĩa

0981330478

 

6

Trương Thị Ngọc Diệp

0914193326

 

7

Dương Quang Sơn

0983415489

 

Đội 2

1

Nguyễn Thị Kim Thu

0905665159   

Đội trưởng

2

Lê Hoàng Thiên Vũ

0389360083

 

3

Nguyễn Văn Chính

0386788537

 

4

Nguyễn Thị Biển

0868483525

 

5

Nguyễn Đình Minh Nhật

0388710042

 

6

Dương Anh Tuấn

0905732106

Lái xe

VI. TTYT  huyện A Lưới

GĐ Lê Quang Phú: 0914078306

Đội 1

1

Trần Văn Dân

0385360373

Đội trưởng

2

Nguyễn Hồng Tum

0364761913

 

3

Lê Thị Thảo

0987414274

 

4

Lê Hoài Nam

0905119444

Lái xe

Đội 2

1

Hồ Xuân Đường

0357863882

Đội trưởng

2

Phạm Minh Tú

0358897656

 

3

Nguyễn Thanh Giang

0935661080

 

4

Hồ Ngọc Sáu

0914114391

Lái xe

Đội 3

1

Trần Thiên Liêm

0869533212

Đội trưởng

2

Nguyễn Đức Hoàn

0796759002

 

3

Nguyễn Thành Long

0912668817

 

4

Hà Văn Thủy

0905861267

Lái xe

VI. TTYT huyện Quảng Điền

GĐ Nguyễn Phương Tuấn: 0905523595

Đội 1

1

Đặng Thành Nhân

0988618007  

Đội trưởng

2

Hồ Ngọc Sơn Hà

0983750451  

 

3

Hoàng Phương Trang

0782771662

 

4

Trương Tất Kính 

0387317277

 

5

Phan Mậu Quỳnh

0976225488

Lái xe

Đội 2

1

Trần Văn Minh

0914425547    

Đội trưởng

2

Đoàn Thị Ngọc Mai

0905580922   

 

3

Phan Thị Ty

0365269074 

 

4

Lê Hùng

0986658384

 

5

Hồ Tấn Nhật Linh

0774475755

Lái xe

                                   VIII. TTYT huyện Phong Điền

GĐ Nguyễn Đức Lợi: 0914051932

Đội 1

1

Cao Thuyết

0912666421 

Đội trưởng

2

Thái Văn Hoàng

0935111056 

 

3

Phan Thị Phi

0942014491 

 

4

Trần Hữu Hoài

0978901388  

 

5

Nguyễn Dương Vương

0842519878

 

6

Nguyễn Thị Quý

0332118971

 

7

Hồ Văn Phúc

091800842

 

8

Hồ Hữu Thương

0983447601

Lái xe

Đội 2

1

Nguyễn Đại Anh

0985857532 

Đội trưởng

2

Trần Văn Thao

0915196043

 

3

Nguyễn Thành Nam

0986409052  

 

4

Nguyễn Văn Khoa

0905848660  

 

5

Nguyễn Quang Minh

0839915098

 

6

Hoàng Đắn

0984351725

 

7

Lê Quốc Tuấn

0935661350

Lái xe

IX. TTYT TX Hương Trà

GĐ Lê Quang Hiệp: 0946496732

Đội 1

1

Nguyễn Quốc Phòng

0945028015

Đội trưởng

2

Đặng Thị Thu Vân

077245996

 

3

Đinh Tiên Hoàn

0988854475

 

4

Trần Duy Kiến

0388618886

 

5

Nguyễn Văn Đôn

0375678403

 

6

Trà Thành Nhân

0914289048

 

7

Thái Thanh Hùng

0968450444

Lái xe

Đội 2

1

Ngô Văn Vinh

0905789838

Đội trưởng

2

Hồ Xuân Vĩnh

0945344218

 

3

Lê Đình Tuấn

0905678185

 

4

Trần Lưu Quế

0382750409

 

5

Trần Ngọc Sử

 0382750409

 

6

Nguyễn Xuân Việt

0914415159

 

7

Nguyễn Quốc Việt

0832431914

Lá xe

X. TTYT huyện Phú Lộc

GĐ Lê Viết Cường: 0987.100.389

Đội 1

1

Lê Quang Đảng

0988.200.318 

Đội trưởng

2

Hồ Trung Dung

0773.420.807

 

3

Hồ Ngọc Huy

0917.442.138  

 

4

Nguyễn Thị Tiên

0392.459.147 

 

5

Nguyễn Duy Hưng

0997.424.838

 

6

Lê Phước Hiếu

 

 

7

Phan Anh Trung

0947.771.094

Lái xe

Đội 2

1

Hoàng Nguyễn Thanh Bình

0906.567.099  

Đội trưởng

2

Phan Văn Minh

0914.035.588  

 

3

Lê Thị Quỳnh Giao

0387.455.565

 

4

Phạm Thị Mỹ Hạnh

0392.827.354

 

5

Huỳnh Văn Tùng 

 

 

6

Huỳnh Văn Quý

0912.296.334

 

7

Hồ Hồng Quân

0914.125.974

Lái xe

XI. BV ĐK Chân Mây

GĐ Hoàng Văn Thám: 0914173509

Đội 1

1

Nguyễn văn Quốc

0776666013

Đội trưởng

2

Lê Chiêu Hùng

0394393516

 

3

Trần Toàn

0935112609

 

4

Lê Viết Nam

0392710797

 

5

Lê Hữu Huy

0935424489

 

6

Nguyễn Văn Minh

0935872829

 

Đội 2

1

Ngô Văn Dũng

0985352635

Đội trưởng

2

Trần Xuân Đức

0916932717

 

3

Bùi Thị Mỹ Thu

0935174514

 

4

Võ Thị Thu Thủy

0898241554

 

5

Trần Hữu Châu Toàn

0901966767

 

6

Nguyễn Cao Nhật Khánh

0935296554

 

XII. BV Lao & Bệnh Phổi

GĐ Lê Thanh Hải 0913427086

Đội 1

1

Dương Vĩnh Hồng

0989526444

Đội Trưởng

2

Phan Thiện Nhật

0345560949

 

3

Bùi Quang Dũng 

0983801564

 

4

Võ Thị Châu Thanh

0916416744

 

5

Châu Quốc Tuấn

0914561929

 

6

Lê Kim Quỳnh

0869924157

 

7

Đặng Mạnh Cường

0914019905

Lái xe

XIII. BV Mắt Huế

GĐ Phạm Minh Trường: 0914.007.152

1

Võ Tường Huy

0977846434

Đội Trưởng

2

Châu Việt Hòa

 

 

3

Nguyễn Đăng Duy Hoàn

 

 

4

Dương Văn Minh

 

 

5

Lê Đức Minh Hải

0988953504

Lái xe

XIV. BV Phong-  Da Liễu

GĐ Nguyễn Nhật Nam 0905.137.839

Đội 1

1

Nguyễn Đắc Hanh

0905.334.373

Đội trưởng

2

Nguyễn Đình Minh Khánh

0906.577.369

 

3

Võ Đại Học

0366.835.458

 

4

Hồ Văn Phước

0375.337.695

 

5

Nguyễn Thế Vượng

0944.206.644

 

XV. BV Tâm Thần Huế

GĐ Bùi Minh Bảo: 0914019357

1

Nguyễn Ngọc Thượt

0976617976

Đội trưởng

2

Nguyễn Khoa Thanh Sơn

0384391084

 

3

Lê Đình Thống

0972170219

 

4

Lê Đình Hùng

0914488486

 

5

Nguyễn Thái Phú

0905069299

 

6

Phạm Vũ

0935006685

 

7

Nguyễn Đăng Thủ

0355835169

 

8

Nguyễn Thị Tuyết Huệ

0385104123

 

9

Nguyễn Thị Thoa

0914199774

 

10

Đặng Quốc Việt

0353759435

 

XVI. BV Phục Hồi Chức Năng

GĐ Nguyễn Quang Hiền: 0919121643

Đội 1 (30 Tô Hiến Thành)

1

Đặng Đức Cương

0847302193

Đội trưởng

2

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

3

Võ Đại Quỳnh

0379483099

 

4

Ngô Thị Hồng Bông

 

 

5

Trần Thị Ngọc Trang

0773554177

 

Đội 2 (324 Chi Lăng)

1

Nguyễn Thái Long

0913439299

Đội trưởng

2

Nguyễn văn Lâm

0944976355

 

3

Đặng Xuân Tùng

0915044744

 

4

Trần Văn Thắng

 

 

5

Dương Thị Hiền

0917131722

 

XVII. Bv YHCT

GĐ Trần Đức Sáo: 0914145629

Đội 1

1

Lê Chí Thuần

0934.771.550

Đội trưởng

2

Trần Giao

0909353548

 

3

Lê Bá Phước

0979034098

 

4

Hoàng Thị Nam

0982621076

 

5

Lê Minh Quỳnh Anh

0772461354

 

6

Đoàn Xuân Thìn

0345627018

 

7

Trần Văn Lộc

0914183376

 

Đội 2

1

Lê Minh Chung

0985550969

Đội trưởng

2

Lê Hữu Quang Chính

0914012567

 

3

Lê Ngọc Hùng

0352654744

 

4

Nguyễn Thị Xuân Nhi

0986224388

 

5

Phan Thị Ngọc Bích

0327.274.727

 

6

Lê Hồng Long

0963284010

 

7

Lê Thị Ánh Tuyết

0905555323

 

XVIII. BV ĐK Bình Điền

GĐ Phan Lê Minh Tuấn: 0916879748

Đội 1

1

Văn Viết Vũ

0977967644

Đội trưởng

2

Nguyễn Thanh Bình

0336332505

 

3

Trịnh Đình Dũng

0366212426

 

4

Nguyễn Thị Lan

0961900041

 

5

Cao Quý

0962019224

 

Đội 2

1

Trần Bắc

0986698961

Đội trưởng

2

Nguyễn Văn Hà

0986690080

 

3

Phan Vinh

0969753186

 

4

Ngô Cưu

0988853310

 

5

Nguyễn Văn Tín

0985756255

 

XIX. BV Răng Hàm Mặt

GĐ Lê Đức Thịnh 0944.178.061

Đội 1

1

Vũ Hùng Dũng

0973.545.432

Đội trưởng

2

Hà Văn Hạ

0762.574.739

 

3

Đặng Thị Kim Nhung

0905.995.761

 

4

Đoàn nguyễn Quỳnh Anh

0935.495.940

 

5

 

Nguyễn Văn Lộc

 

Lái xe

XX. TTVCCC 115

Nguyễn Hoàng Nhân 0935551337

Đội 1

1

Nguyễn Hoàng Nhân

0935551337

Đội trưởng

2

Nguyễn Hoàng Sa

0355242134

 

3

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0935652669

 

4

Hoàng Phước Đức

0905511115

 

Đội 2

1

Nguyễn Văn Vũ

0931944780

Đội trưởng

2

Trần Hòa

0905906115

 

3

Dương Thị Thủy

0934733115

 

4

Nguyễn Hà Nhật Hoàng

0914125415

 

XXI. Phòng BVSKCB

Huỳnh Công Minh: 0918121381

Đội 1

1

Lê Viết Khâm

        0914489696

Đội trưởng

2

Huỳnh Thị Sáu

          0932466118

 

3

Đặng Anh Tuấn

0917227666

 

 

 

Nguyễn Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gia đìnhKênh truyền hình sức khỏeSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcY học thực hànhsức khỏe đời sống.