Tìm kiếm
Tìm trên bản đồ
Lịch công tác đơn vị
Thứ hai ngày 17/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:00: Họp về việc chuẩn bị nội dung thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về Quy định giá dịch vụ khámbệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng
không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh công lập
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Sáng: Giám sát công tác vệ sinh khoa phòng, ngoại cảnh
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác 6 tháng đầu năm
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 Tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện đợt 1
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
Thứ ba ngày 18/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Chiều: Đăng ký làm việc cơ sở thực hành
08:30: Hội ý HĐT&ĐT về điều chuyển thuốc cho BVTW Huế
09:30: Rà soát hồ sơ thẩm định bệnh viện hạng II
10:30: Rà soát hồ sơ lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường
14:00 -17:30Tham dự buổi truyền thông với chủ đề" Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của Phục hồi chức năng đối với chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật"
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
07:30: Tham gia tập huấn quản lý, cấp phát thuốc Methadone điều trị nghiện chất
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện Phú Vang đợt 1
Thứ tư ngày 19/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:00: Làm việc tại trường ĐHYD Huế
15:00: Hội nghị cán bộ chủ chốt thông qua dự thảo bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ
15:30: Thực hiện quy trình quy hoạch bổ sung cán bộ quản lý
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Giám sát thực hiện Quy trình KSNK, phân loại chất thải
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
15:00: Ký duyệt hố sơ bệnh án
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác DS 6 tháng đầu năm 2024
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác DS 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện Phú Vang đợt 1
14:00: Hội ý thông qua đề án triển khai Quan trắc môi trường lao động và Khám bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2024-2030
Thứ năm ngày 20/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Cả ngày: Sở Y tế kiểm tra công tác đấu thầu và công tác dược
08:00: Gặp mặt sinh viên Y4AB ngành Y đa khoa thực tập cộng đồng
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
10:30: Kiểm tra chéo các nhà vệ sinh phục vụ bệnh nhân
15:30: Sinh hoạt khoa học
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Thứ sáu ngày 21/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Chiều: Tập huấn quân dân y
08:00: Gặp mặt sinh viên Y4CD ngành Y đa khoa thực tập cộng đồng
15:30: Hội ý triển khai cấp phát Methanol
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Tổ chức sơ kết công tác DS-TT&GDSK 6 tháng đầu năm 2024; Triển khai chiến dịch truyền thông Dân số đợt 2/2024 và triển khai ký cam kết mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên 2024
Cả ngày: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Thứ bảy ngày 22/06/2024
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Chủ nhật ngày 23/06/2024
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Thống kê truy cập
Truy câp trong tuần 5.299
Truy câp trong tháng 67.235
Truy câp trong năm 494.194
Truy câp tổng 3.990.269
Truy câp hiện tại 682
Thông báo kế hoạch nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học- Công nghệ cấp Ngành năm 2014 và đăng ký danh mục Khoa học-Công nghệ năm 2015
Lượt xem 36713Ngày cập nhật 10/11/2014
Nguồn ảnh: suckhoedoisong.vn

Kính gửi:     - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

- Các Trung tâm y tế Huyện/Thị xã/Thành phố.

Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế thông báo đến các đơn vị, cá nhân có các đề tài nghiên cứu khoa học về kế hoạch nghiệm thu các đề tài được phê duyệt nghiên cứu năm 2014 và đăng ký danh mục nghiên cứu KHKT cấp Ngành của năm 2015 như sau:

1. Đối với các đề tài NCKH cấp Ngành đã được phê duyệt đề cương:

Yêu cầu các tác giả có đề cương NCKH cấp Ngành năm 2014 (bao gồm cả đề tài nghiên cứu 2 năm 2013-2014) đã được phê duyệt tiến hành báo cáo kết quả nghiên cứu và gởi về Hội đồng Khoa học kỹ thuật cấp Ngành - Sở Y tế để Hội đồng có kế hoạch họp xét và báo cáo đề tài, bao gồm:

* Đối với các đề tài có thời gian nghiên cứu kết thúc trong năm 2014: Đề nghị các tác giả khẩn trương hoàn thành:

- 03 quyển báo cáo kết quả đề tài, đảm bảo đầy đủ các thể thức và nội dung chi tiết của một nghiên cứu khoa học (đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, bàn luận kết quả, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo...)

- Gởi đề cương và đề tài NCKH bằng file điện tử về Sở Y tế qua địa chỉ nckh_sythue@yahoo.com.vn.

+ Chủ đề email tóm tắt như sau:

Tên tác giả chủ nhiệm đề tài-Tên đơn vị-Tóm tắt tên đề tài

+ Tên file tóm tắt như sau:

Tên tác giả chủ nhiệm đề tài-Tên đơn vị- Đề cương/đề tài- Năm thực hiện

* Đối với các đề tài có thời gian nghiên cứu kéo dài sau năm 2014:

- 01 bản báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu theo kế hoạch của đề cương đề ra và đã được phê duyệt.

2. Đối với các đề tài đăng ký nghiên cứu Khoa học-Công nghệ năm 2015:

Yêu cầu các tác giả đăng ký tiến hành xây dựng đề cương nghiên cứu và gởi về Hội đồng KHKT cấp Ngành - Sở Y tế để Hội đồng có kế hoạch họp xét duyệt, bao gồm:

- 01 bản “Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ”.

- 03 bản “Thuyết minh đề tài Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” theo mẫu đính kèm.

Để nâng cao chất lượng đề tài và đề cương nghiên cứu, đề nghị Hội đồng khoa học kỹ thuật của mỗi đơn vị tiến hành đánh giá, góp ý điều chỉnh đề tài và đề cương trước khi tổng hợp gởi lên Hội đồng khoa học kỹ thuật của ngành.

Thời hạn nộp đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014: Hạn cuối ngày 10/12/2014

Đến 10/12/2014, nếu Hội đồng Khoa học kỹ thuật của ngành không nhận được đề tài xem như đề tài không hoàn thành và Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành sẽ không xét duyệt những đề tài nộp sau thời hạn nói trên.

Thời hạn nộp đề cương nghiên cứu khoa học năm 2015: Hạn cuối ngày 30/01/2015

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nhanh chóng triển khai và đảm bảo đúng thời gian qui định.

             GIÁM ĐỐC

                  (Đã ký)
    NGUYỄN NAM HÙNG

Đăng  tin Ths. Võ Đăng Huỳnh Anh
 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gia đìnhKênh truyền hình sức khỏeSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcY học thực hànhsức khỏe đời sống.