Tìm kiếm
Tìm trên bản đồ
Lịch công tác đơn vị
Thứ hai ngày 17/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:00: Họp về việc chuẩn bị nội dung thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về Quy định giá dịch vụ khámbệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng
không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh công lập
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Sáng: Giám sát công tác vệ sinh khoa phòng, ngoại cảnh
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác 6 tháng đầu năm
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 Tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện đợt 1
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
Thứ ba ngày 18/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Chiều: Đăng ký làm việc cơ sở thực hành
08:30: Hội ý HĐT&ĐT về điều chuyển thuốc cho BVTW Huế
09:30: Rà soát hồ sơ thẩm định bệnh viện hạng II
10:30: Rà soát hồ sơ lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường
14:00 -17:30Tham dự buổi truyền thông với chủ đề" Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của Phục hồi chức năng đối với chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật"
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
07:30: Tham gia tập huấn quản lý, cấp phát thuốc Methadone điều trị nghiện chất
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện Phú Vang đợt 1
Thứ tư ngày 19/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:00: Làm việc tại trường ĐHYD Huế
15:00: Hội nghị cán bộ chủ chốt thông qua dự thảo bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ
15:30: Thực hiện quy trình quy hoạch bổ sung cán bộ quản lý
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Giám sát thực hiện Quy trình KSNK, phân loại chất thải
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
15:00: Ký duyệt hố sơ bệnh án
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác DS 6 tháng đầu năm 2024
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác DS 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện Phú Vang đợt 1
14:00: Hội ý thông qua đề án triển khai Quan trắc môi trường lao động và Khám bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2024-2030
Thứ năm ngày 20/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Cả ngày: Sở Y tế kiểm tra công tác đấu thầu và công tác dược
08:00: Gặp mặt sinh viên Y4AB ngành Y đa khoa thực tập cộng đồng
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
10:30: Kiểm tra chéo các nhà vệ sinh phục vụ bệnh nhân
15:30: Sinh hoạt khoa học
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Thứ sáu ngày 21/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Chiều: Tập huấn quân dân y
08:00: Gặp mặt sinh viên Y4CD ngành Y đa khoa thực tập cộng đồng
15:30: Hội ý triển khai cấp phát Methanol
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Tổ chức sơ kết công tác DS-TT&GDSK 6 tháng đầu năm 2024; Triển khai chiến dịch truyền thông Dân số đợt 2/2024 và triển khai ký cam kết mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên 2024
Cả ngày: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Thứ bảy ngày 22/06/2024
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Chủ nhật ngày 23/06/2024
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Thống kê truy cập
Truy câp trong tuần 6.028
Truy câp trong tháng 67.964
Truy câp trong năm 494.923
Truy câp tổng 3.990.998
Truy câp hiện tại 902
Hướng dẫn viết và trình bày sáng kiến kinh nghiệm
Lượt xem 81989Ngày cập nhật 01/12/2016

A. Cấu trúc của một bài sáng kiến kinh nghiệm:

Các phần chính gồm:

Trang bìa

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt (nếu có)

I. Đặt vấn đề

II. Giải quyết vấn đề

1. Cơ sở lí luận của vấn đề

2. Thực trạng của vấn đề

3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

4. Hiệu quả SKKN

III. Kết luận, kiến nghị

Tài liệu tham khảo.

Lưu ý: Chỉ đánh số trang bắt đầu phần đặt vấn đề đến hết phần kết luận, kiến nghị

B. Nội dung các phần chính của SKKN:

I. Đặt vấn đề

Phần này  tác giả chủ yếu trình bày lí do chọn chủ đề. Cụ thể tác giả cần trình bày được các ý chính sau đây

- Nêu rõ hiện tượng (vấn đề) trong thực tiễn mà tác giả đã chọn để viết SKKN.

- Ý nghĩa và tác dụng ( về mặt lí luận) của hiện tượng ( vấn đề)

- Những mâu thuẫn giữa thực trạng ( có những bất hợp lí, có những điều cần cải tiến, sửa đổi….) với yêu cầu mới đòi hỏi phải được giải quyết. Những SKKN này đã áp dụng và mang lại hiêu quả rõ rệt.

Từ những ý đó, tác giả khẳng đinh lí do mình chọn vấn đề để viết SKKN

II. Giải quyết vấn đề:

Đây là phần quan trọng, cốt yếu nhất của một SKKN, do vậy người viết trình bày theo 4 mục chính sau đây:

1 Cơ sở lí luận của vấn đề: Trong mục này người viết cần trình bày tóm tắt những lí luận, lí thuyết đã được tổng kết, bao gồm những khái niệm, những kiến thức cơ bản về vấn đề được chọn để viết SKKN. Đó chính là những cơ sở lí luận có tác dụng định hướng cho việc nghiên cứu, tìm kiếm những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục nhứng mâu thuẫn, khó khăn tác giả đã trình bày trong phần đặt vấn đề.

2. Thực trạng vấn đề: Trong phần này người viết mô tả, làm nổi bật những khó khăn, những mâu thuẫn trong thực tế mà người viết đang tìm các giải quyết, cải tiến.

3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: Trình bày trình tự những biện pháp, các bước cụ thể, trong đó có nhận xét về vai trò, tác dụng, hiệu quả của từng biện pháp hoặc từng bước đó.

4. Hiệu quả SKKN: trong mục này cần trình bày đươc các ý:

- Đã áp dụng sáng kiến trên ở đâu, đối tượng cụ thể nào?

- Trình bày rõ kết quả cụ thể khi áp dụng SKKN  ( có đối chiếu, so sánh với  kết quả khi tiến hành công việc theo cách cũ)

Việc đặt tiêu đề cho các ý chính trên đây cần được cân nhắc, chọn lọc sao cho phù hợp với SKKN đã chọn và diễn đạt được nội dung chủ yếu mà người viết muốn trình bày trong SKKN.

III. Kết luận, kiến nghị:

1. Kết luận: Cần trình bày đươc:

- Ý nghĩa của SKKN đối với công việc.

- Những nhận định chung của người viết về việc áp dụng và khả năng phát triển SKKN.

- Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình áp dụng SKKN của bản thân.

2. Những ý kiến đề xuất: (với các cấp lãnh đạo) để áp dụng sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả.

C. (Dự kiến)

1. Điểm hình thức (10 điểm)

- Trình bày đúng qui định (Văn bản SKKN được in (font unicode, cỡ chữ 13 hoặc 14, đóng quyển (đóng bìa, dán gáy), không có lỗi chính tả, lỗi cú pháp), tên của SKKN phù hợp với nội dung trình bày(05 điểm)

- Kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và khuyến nghị)(05 điểm)

2. Điểm nội dung (90 điểm)

a. Đặt vấn đề

     - Nêu được rõ ràng lý do lựa chọn vấn đề để giải quyết; giới hạn phạm vi vấn đề cần giải quyết; nêu ý nghĩa của vấn đề: Vấn đề đưa ra được giải quyết có tính thực tiễn, tính phổ biến, tính thời sự,… như thế nào? (10 điểm)

b. Nội dung giải quyết vấn đề (70 điểm)

- Đưa ra các giải pháp, biện pháp (lưu ý: các giả pháp biện pháp đưa ra phải có tính khả thi) hoặc đúc rút được những kinh nghiệm đã thực hiện mang lại hiệu quả trong giải quyết vấn đề đặt ra(10 điểm)

- Mô tả trình bày từng giải pháp, biện pháp kinh nghiệm đã thực hiện; phân tích, so sánh đối chiếu trước và sau khi thực hiện các giải pháp, biện pháp, kinh nghiệm để chứng minh, thuyết phục về hiệu quả mà giải pháp, biện pháp, kinh nghiệm mang lại trong thực tế triển khai (20 điểm)

- Đánh giá được hiệu quả mà các giải pháp, kinh nghiệm mang lại; ý nghĩa của nó đối với thực tiễn(10 điểm)

-  Chỉ rõ được tính mới, tính sáng tạo của giải pháp, biện pháp, kinh nghiệm đã đúc rút từ thực tế đảm bảo tính khoa học, phù hợp với lý luận, phù hợp với chủ trương, chính sách hiện hành của Nhà nước(30 điểm)

c. Kết luận và khuyến nghị (10 điểm)

- Khẳng định kết quả mà SKKN mang lại;

- Nêu vắn tắt điều kiện, yêu cầu và hoàn cảnh áp dụng;

- Gợi mở những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu;

- Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến áp dụng và phổ biến SKKN.

      Lưu ý: Mỗi SKKN từ 10 đến 20 trang

- Giấy khổ A4 (21,0 x 29,7cm)

- Phông chữ: Time New Roman

- Lề trên: 3 cm

- Lề dưới: 2,5 cm

- Lề trái: 2,5 cm

- Lề phải: 2,5 cm

- Khoảng cách dòng: 1,5 cm

- Số trang ở trung tâm lề dưới

Tập tin đính kèm:
BS Đặng Văn Tuấn( ST)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gia đìnhKênh truyền hình sức khỏeSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcY học thực hànhsức khỏe đời sống.