Tìm kiếm
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Kế hoạch hướng dẫn thực hành đối với bác sĩ y khoa, bác sĩ YHCT, y sĩ YHCT
Ngày cập nhật 05/05/2022

Thực hiện thông tư số 21/2020/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ y khoa

Căn cứ quyết định số 2073/QĐ-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành nội dung hướng dẫn thực hành cho đối tượng hành nghề y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Thực hiện công văn số 933/SYT-NVY ngày 10 tháng 3 năm 2022 về việc tiếp nhận đối tượng đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Thực hiện thông tư số 21/2020/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ y khoa

Căn cứ quyết định số 2073/QĐ-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành nội dung hướng dẫn thực hành cho đối tượng hành nghề y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Thực hiện công văn số 933/SYT-NVY ngày 10 tháng 3 năm 2022 về việc tiếp nhận đối tượng đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế

          II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

  1. Mục tiêu:

- Đối với bác sĩ y khoa: Thực hành thành thạo các dịch vụ kỹ thuật dành cho bác sĩ đa khoa theo quy định tại thông tư 35

- Đối với bác sĩ YHCT: Thực hành thành thạo các kỹ năng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại và xử trí ban đầu một số bệnh cấp cứu

- Đối với y sỹ YHCT: Thực hành thành thạo các kỹ năng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và xử trí ban đầu một số bệnh cấp cứu

            - Trong thời gian học thực hành chuyên môn phải được tập huấn về các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với tổng thời lượng 20 buổi ( mỗi buổi 4 tiết)

          2. Yêu cầu:

          - Người thực hành (bác sĩ y khoa) được khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp trên người bệnh, thực hành việc kê đơn thuốc dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành.

          - Người thực hành phải tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành.

- Người thực hành phải bảo đảm hoàn thành đầy đủ nội dung thực hành và đảm bảo đủ thời gian thực hành theo quy định tại thông tư 21/2020/TT-BYT đối với bác sĩ y khoa, quyết định số 2073/QĐ-BYT đối với bác sĩ, y sĩ YHCT

          III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

          3.1. Số lượng đối tượng thực hành đơn vị tiếp nhận trong năm

          - Bác sĩ y khoa: 10 người

          - Bác sĩ YHCT: 5 người

          - Y sĩ YHCT: 5 người

          3.2. Thời gian học thực hành tại các khoa:

          - Bác sĩ y khoa:

          + Thời gian thực hành chuyên khoa Nội trong đó có HSCC: 5 tháng, tại khoa HSCC

          + Thời gian thực hành chuyên khoa Ngoại: 3 tháng, tại khoa Ngoại TH

          + Thời gian thực hành chuyên khoa Sản: 3 tháng, tại khoa CSSKSS

          + Thời gian thực hành chuyên khoa Nhi: 4 tháng, tại khoa Nhi

          + Thời gian thực hành chuyên khoa lẻ: 3 tháng, tại khoa LCK

          - Bác sĩ YHCT:

          + Thời gian thực hành tại khoa YHCT: 12 tháng

          + Thời gian thực hành tại khoa HSCC: 3 tháng

          + Thời gian thực hành tại khoa Dược: 3 tháng

          - Y sĩ YHCT:

          + Thời gian thực hành tại khoa YHCT: 10 tháng

          + Thời gian thực hành tại khoa Dược: 2 tháng

            3.3. Bác sĩ tham gia hướng dẫn thực hành: danh sách đính kèm

          3.4. Nội dung hướng dẫn thực hành: đính kèm

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Phòng Điều dưỡng:

- Hằng năm xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hành

- Đầu mối tổng hợp danh sách, tiếp nhận và thụ lý hồ sơ báo cáo Sở Y tế

- Theo dõi, chấm công người học thực hành tại các khoa

- Tham mưu Giám đốc cấp giấy xác nhận thực hành sau khi người học thực hành kết thúc thời gian học thực hành.

  1. Phòng TTCB:

- Giới thiệu người học thực hành với khoa phòng và người hướng dẫn thực hành theo quyết định.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, tổ chức tập huấncác quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với tổng thời lượng là 20 buổi (mỗi buổi 4 tiết).

- Cấp giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn cho bác sĩ y khoa sau khi kết thúc thời gian học thực hành (thể hiện nội dung tập huấn, thời gian tập huấn)

  1. Phòng KHNV:

-  Phối hợp phòng TTCB tập huấn các nội dung liên quan đến quy chế chuyên môn.

- Phối hợp phòng Điều dưỡng để lập danh sách bác sĩ tham gia hướng dẫn thực hành

- Xây dựng nội dung hướng dẫn thực hành cho người học thực hành

- Đưa nội dung kế hoạch lên trang Wedside của đơn vị

  1. Người hướng dẫn thực hành:

- Hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho người học thực hành khi được phân công

- Chịu trách nhiệm chuyên môn trong thời gian hướng dẫn thực hành cho đối tượng đang học thực hành

- Nhận xét quá trình thực hành của người thực hành theo từng nội dung quy định (mẫu đính kèm) ngay sau khi người thực hành hoàn thành từng nội dung thực hành. Người hướng dẫn thực hành hướng dẫn chuyên khoa nào thì phải nhận xét theo chuyên khoa đó.

Ghi chú: Kế hoạch này thay cho kế hoạch số: 725/KH-TTYT ngày 23 tháng 3 năm 2022 về hướng dẫn thực hành đối với bác sĩ y khoa

 

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Khánh Vân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác đơn vị
Thứ hai ngày 10/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:45: Làm việc với đoàn công tác của trường Đại học Indiana Hoa Kỳ
13:30: Tham dự Đại hội đại biểu mặt trận TQVN huyện Phú Vang lần thứ XI,nhiệm kỳ 2024-2029
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Sáng: Giám sát công tác vệ sinh khoa phòng, ngoại cảnh
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Phối hợp CDC khám sàng lọc ĐTĐ
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
Thứ ba ngày 11/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
14:00: Phối hợp tương tác thuốc nghiện chất Methadone
15:00: Hội ý về việc kê đơn thuốc Y học cổ truyền
16:00: Gặp mặt đoàn tham quan du lịch
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Giám sát thực hiện quy trình KSNK
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
13:30: Tham dự Hội nghị chuyên đề "Đánh giá thực trạng công tác PCCC
tại các đơn thuộc Sở Y tế"
16:00: Dự Lễ phát động tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác
cải cách hành chính tại Sở Y tế năm 2024
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Phối hợp CDC khám sàng lọc ĐTĐ
Chiều: Rà soát, chuẩn bị địa điểm tổ chức khám sàng lọc
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
Cả ngày: Hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em
08:30: Hội ý quy trình mua sắm
10:00: Họp xét nâng bậc lương Quý 2 năm 2024
14:30: Làm việc với UBND xã Phú Gia về tiến độ thực hiện các tiêu chí Y tế trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Thứ tư ngày 12/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Sáng: Khám sàng lọc ĐTĐ, THA
Cả ngày: Điều tra tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em năm 2024
09:45: Hội ý về việc thanh toán Hồ sơ bệnh án và A4,A5
10:30: Họp về giường điều trị nội trú tại các khoa
14:00: Tham dự về việc họp triển khai công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đối với các điểm thi trên địa bàn huyện Phú Vang
16:30: Hội ý hỗ trợ công tác y tế về việc tổ chức Đại lễ sám tạ tại chùa Dưỡng Mong Phú Mỹ
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Giám sát thực hiện tuân thủ vệ sinh tay, phân loại chất thải
14:00: Tư vấn KCB từ xa với các TYT xã, thị trấn
14:30: Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: hội nghị triển khai, tổ chức thực hiện chương trình phát triển y tế biển, đảo
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Cả ngày: Hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
15:00: Giao ban NHS Dân số tháng 6
Thứ năm ngày 13/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
08:30: Làm việc với khoa YTCC trường Đại học y dược Huế
09:00: Hướng dẫn công tác chi và Bảo hộ lao động cho các Trạm Y tế
10:00: Theo dõi tiến độ thẩm định lại bệnh viện hạng II. Triển khai TT/06/2024 của BYT về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
14:00: Hội ý quy trình mua sắm
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
10:30: Tập huấn phương thức nhập dữ liệu KCB (Số hóa bệnh án)
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Tư vấn cộng đồng về an toàn thực phẩm
Chiều: Giám sát véc tơ phòng chống SXH
Cả ngày: Hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
15:30: Tổ Kiểm tra của Đảng ủy làm việc với Chi bộ KHNV-TCKT
16:00: Hội nghị BGĐ lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026
Thứ sáu ngày 14/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Chiều: Tập huấn quân dân y
08:30: Làm việc với nhà báo thừa thiên huế về phục hồi chức năng
10:00: Tập huấn tổ đấu thầu
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
16:30: Tổng vệ sinh ngoại cảnh
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Giám sát véc tơ pc SXH
Chiều: Điều tra tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em năm 2024
Cả ngày: Tư vấn cộng đồng về an toàn thực phẩm
Cả ngày: Giám sát Đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức Đại lễ sám tạ Tam Bảo
tại NPĐ Dưỡng Mong (Chùa Dưỡng Mong) xã Phú Mỹ
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
15:00: Thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026
Thứ bảy ngày 15/06/2024
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Đoàn tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
Cả ngày: Giám sát Đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức Đại lễ sám tạ Tam Bảo
tại NPĐ Dưỡng Mong (Chùa Dưỡng Mong) xã Phú Mỹ
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Chủ nhật ngày 16/06/2024
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Đoàn tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
Dạng 1
Truy câp trong tuần 21.741
Truy câp trong tháng 52.803
Truy câp trong năm 479.762
Truy câp tổng 3.975.837
Truy câp hiện tại 54