Tìm kiếm
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác đơn vị
Thứ hai ngày 20/09/2021
Giám đốc: Trương Như Sơn
Cả ngày: Phân luồng, tiếp đón bệnh nhân, người nhà bệnh nhân
Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
15:00: Khảo sát sự hài lòng người bệnh
Thứ ba ngày 21/09/2021
Giám đốc: Trương Như Sơn
Cả ngày: Phân luồng, tiếp đón bệnh nhân, người nhà bệnh nhân
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Lấy mẫu Kiểm nghiệm thực phẩm
Sáng: Lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm
Sáng: lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm
Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
15:00: Khảo sát sự hài lòng người bệnh
Thứ tư ngày 22/09/2021
Giám đốc: Trương Như Sơn
Cả ngày: Phân luồng, tiếp đón bệnh nhân, người nhà bệnh nhân
Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
07:45: Giám sát quy trình Điều dưỡng
Thứ năm ngày 23/09/2021
Giám đốc: Trương Như Sơn
Cả ngày: Phân luồng, tiếp đón bệnh nhân, người nhà bệnh nhân
Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Khảo sát sự hài lòng người bệnh
Thứ sáu ngày 24/09/2021
Giám đốc: Trương Như Sơn
Cả ngày: Phân luồng, tiếp đón bệnh nhân, người nhà bệnh nhân
15:00: Họp BCH Đảng bộ
Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
08:00: Giám sát quy trình điều dưỡng
Thứ bảy ngày 25/09/2021
Chủ nhật ngày 26/09/2021
Dạng 1
Truy câp trong tuần 9.461
Truy câp trong tháng 34.900
Truy câp trong năm 294.641
Truy câp tổng 1.836.636
Truy câp hiện tại 572