Tìm kiếm
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Thông báo kế hoạch nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học- Công nghệ cấp Ngành năm 2014 và đăng ký danh mục Khoa học-Công nghệ năm 2015
Ngày cập nhật 10/11/2014
Nguồn ảnh: suckhoedoisong.vn

Kính gửi:     - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

- Các Trung tâm y tế Huyện/Thị xã/Thành phố.

Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế thông báo đến các đơn vị, cá nhân có các đề tài nghiên cứu khoa học về kế hoạch nghiệm thu các đề tài được phê duyệt nghiên cứu năm 2014 và đăng ký danh mục nghiên cứu KHKT cấp Ngành của năm 2015 như sau:

1. Đối với các đề tài NCKH cấp Ngành đã được phê duyệt đề cương:

Yêu cầu các tác giả có đề cương NCKH cấp Ngành năm 2014 (bao gồm cả đề tài nghiên cứu 2 năm 2013-2014) đã được phê duyệt tiến hành báo cáo kết quả nghiên cứu và gởi về Hội đồng Khoa học kỹ thuật cấp Ngành - Sở Y tế để Hội đồng có kế hoạch họp xét và báo cáo đề tài, bao gồm:

* Đối với các đề tài có thời gian nghiên cứu kết thúc trong năm 2014: Đề nghị các tác giả khẩn trương hoàn thành:

- 03 quyển báo cáo kết quả đề tài, đảm bảo đầy đủ các thể thức và nội dung chi tiết của một nghiên cứu khoa học (đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, bàn luận kết quả, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo...)

- Gởi đề cương và đề tài NCKH bằng file điện tử về Sở Y tế qua địa chỉ nckh_sythue@yahoo.com.vn.

+ Chủ đề email tóm tắt như sau:

Tên tác giả chủ nhiệm đề tài-Tên đơn vị-Tóm tắt tên đề tài

+ Tên file tóm tắt như sau:

Tên tác giả chủ nhiệm đề tài-Tên đơn vị- Đề cương/đề tài- Năm thực hiện

* Đối với các đề tài có thời gian nghiên cứu kéo dài sau năm 2014:

- 01 bản báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu theo kế hoạch của đề cương đề ra và đã được phê duyệt.

2. Đối với các đề tài đăng ký nghiên cứu Khoa học-Công nghệ năm 2015:

Yêu cầu các tác giả đăng ký tiến hành xây dựng đề cương nghiên cứu và gởi về Hội đồng KHKT cấp Ngành - Sở Y tế để Hội đồng có kế hoạch họp xét duyệt, bao gồm:

- 01 bản “Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ”.

- 03 bản “Thuyết minh đề tài Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” theo mẫu đính kèm.

Để nâng cao chất lượng đề tài và đề cương nghiên cứu, đề nghị Hội đồng khoa học kỹ thuật của mỗi đơn vị tiến hành đánh giá, góp ý điều chỉnh đề tài và đề cương trước khi tổng hợp gởi lên Hội đồng khoa học kỹ thuật của ngành.

Thời hạn nộp đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014: Hạn cuối ngày 10/12/2014

Đến 10/12/2014, nếu Hội đồng Khoa học kỹ thuật của ngành không nhận được đề tài xem như đề tài không hoàn thành và Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành sẽ không xét duyệt những đề tài nộp sau thời hạn nói trên.

Thời hạn nộp đề cương nghiên cứu khoa học năm 2015: Hạn cuối ngày 30/01/2015

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nhanh chóng triển khai và đảm bảo đúng thời gian qui định.

             GIÁM ĐỐC

                  (Đã ký)
    NGUYỄN NAM HÙNG

Đăng  tin Ths. Võ Đăng Huỳnh Anh
 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác đơn vị
Thứ hai ngày 10/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:45: Làm việc với đoàn công tác của trường Đại học Indiana Hoa Kỳ
13:30: Tham dự Đại hội đại biểu mặt trận TQVN huyện Phú Vang lần thứ XI,nhiệm kỳ 2024-2029
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Sáng: Giám sát công tác vệ sinh khoa phòng, ngoại cảnh
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Phối hợp CDC khám sàng lọc ĐTĐ
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
Thứ ba ngày 11/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
14:00: Phối hợp tương tác thuốc nghiện chất Methadone
15:00: Hội ý về việc kê đơn thuốc Y học cổ truyền
16:00: Gặp mặt đoàn tham quan du lịch
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Giám sát thực hiện quy trình KSNK
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
13:30: Tham dự Hội nghị chuyên đề "Đánh giá thực trạng công tác PCCC
tại các đơn thuộc Sở Y tế"
16:00: Dự Lễ phát động tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác
cải cách hành chính tại Sở Y tế năm 2024
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Phối hợp CDC khám sàng lọc ĐTĐ
Chiều: Rà soát, chuẩn bị địa điểm tổ chức khám sàng lọc
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
Cả ngày: Hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em
08:30: Hội ý quy trình mua sắm
10:00: Họp xét nâng bậc lương Quý 2 năm 2024
14:30: Làm việc với UBND xã Phú Gia về tiến độ thực hiện các tiêu chí Y tế trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Thứ tư ngày 12/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Sáng: Khám sàng lọc ĐTĐ, THA
Cả ngày: Điều tra tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em năm 2024
09:45: Hội ý về việc thanh toán Hồ sơ bệnh án và A4,A5
10:30: Họp về giường điều trị nội trú tại các khoa
14:00: Tham dự về việc họp triển khai công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đối với các điểm thi trên địa bàn huyện Phú Vang
16:30: Hội ý hỗ trợ công tác y tế về việc tổ chức Đại lễ sám tạ tại chùa Dưỡng Mong Phú Mỹ
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Giám sát thực hiện tuân thủ vệ sinh tay, phân loại chất thải
14:00: Tư vấn KCB từ xa với các TYT xã, thị trấn
14:30: Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: hội nghị triển khai, tổ chức thực hiện chương trình phát triển y tế biển, đảo
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Cả ngày: Hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
15:00: Giao ban NHS Dân số tháng 6
Thứ năm ngày 13/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
08:30: Làm việc với khoa YTCC trường Đại học y dược Huế
09:00: Hướng dẫn công tác chi và Bảo hộ lao động cho các Trạm Y tế
10:00: Theo dõi tiến độ thẩm định lại bệnh viện hạng II. Triển khai TT/06/2024 của BYT về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
14:00: Hội ý quy trình mua sắm
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
10:30: Tập huấn phương thức nhập dữ liệu KCB (Số hóa bệnh án)
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Tư vấn cộng đồng về an toàn thực phẩm
Chiều: Giám sát véc tơ phòng chống SXH
Cả ngày: Hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
15:30: Tổ Kiểm tra của Đảng ủy làm việc với Chi bộ KHNV-TCKT
16:00: Hội nghị BGĐ lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026
Thứ sáu ngày 14/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Chiều: Tập huấn quân dân y
08:30: Làm việc với nhà báo thừa thiên huế về phục hồi chức năng
10:00: Tập huấn tổ đấu thầu
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
16:30: Tổng vệ sinh ngoại cảnh
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Giám sát véc tơ pc SXH
Chiều: Điều tra tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em năm 2024
Cả ngày: Tư vấn cộng đồng về an toàn thực phẩm
Cả ngày: Giám sát Đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức Đại lễ sám tạ Tam Bảo
tại NPĐ Dưỡng Mong (Chùa Dưỡng Mong) xã Phú Mỹ
Cả ngày: lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
15:00: Thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026
Thứ bảy ngày 15/06/2024
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Đoàn tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
Cả ngày: Giám sát Đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức Đại lễ sám tạ Tam Bảo
tại NPĐ Dưỡng Mong (Chùa Dưỡng Mong) xã Phú Mỹ
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Chủ nhật ngày 16/06/2024
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Đoàn tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
Dạng 1
Truy câp trong tuần 21.613
Truy câp trong tháng 52.675
Truy câp trong năm 479.634
Truy câp tổng 3.975.709
Truy câp hiện tại 26