Tìm kiếm
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Kế hoạch hướng dẫn thực hành đối với bác sĩ y khoa, bác sĩ YHCT, y sĩ YHCT
Ngày cập nhật 05/05/2022

Thực hiện thông tư số 21/2020/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ y khoa

Căn cứ quyết định số 2073/QĐ-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành nội dung hướng dẫn thực hành cho đối tượng hành nghề y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Thực hiện công văn số 933/SYT-NVY ngày 10 tháng 3 năm 2022 về việc tiếp nhận đối tượng đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Thực hiện thông tư số 21/2020/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ y khoa

Căn cứ quyết định số 2073/QĐ-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành nội dung hướng dẫn thực hành cho đối tượng hành nghề y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Thực hiện công văn số 933/SYT-NVY ngày 10 tháng 3 năm 2022 về việc tiếp nhận đối tượng đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế

          II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

  1. Mục tiêu:

- Đối với bác sĩ y khoa: Thực hành thành thạo các dịch vụ kỹ thuật dành cho bác sĩ đa khoa theo quy định tại thông tư 35

- Đối với bác sĩ YHCT: Thực hành thành thạo các kỹ năng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại và xử trí ban đầu một số bệnh cấp cứu

- Đối với y sỹ YHCT: Thực hành thành thạo các kỹ năng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và xử trí ban đầu một số bệnh cấp cứu

            - Trong thời gian học thực hành chuyên môn phải được tập huấn về các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với tổng thời lượng 20 buổi ( mỗi buổi 4 tiết)

          2. Yêu cầu:

          - Người thực hành (bác sĩ y khoa) được khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp trên người bệnh, thực hành việc kê đơn thuốc dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành.

          - Người thực hành phải tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành.

- Người thực hành phải bảo đảm hoàn thành đầy đủ nội dung thực hành và đảm bảo đủ thời gian thực hành theo quy định tại thông tư 21/2020/TT-BYT đối với bác sĩ y khoa, quyết định số 2073/QĐ-BYT đối với bác sĩ, y sĩ YHCT

          III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

          3.1. Số lượng đối tượng thực hành đơn vị tiếp nhận trong năm

          - Bác sĩ y khoa: 10 người

          - Bác sĩ YHCT: 5 người

          - Y sĩ YHCT: 5 người

          3.2. Thời gian học thực hành tại các khoa:

          - Bác sĩ y khoa:

          + Thời gian thực hành chuyên khoa Nội trong đó có HSCC: 5 tháng, tại khoa HSCC

          + Thời gian thực hành chuyên khoa Ngoại: 3 tháng, tại khoa Ngoại TH

          + Thời gian thực hành chuyên khoa Sản: 3 tháng, tại khoa CSSKSS

          + Thời gian thực hành chuyên khoa Nhi: 4 tháng, tại khoa Nhi

          + Thời gian thực hành chuyên khoa lẻ: 3 tháng, tại khoa LCK

          - Bác sĩ YHCT:

          + Thời gian thực hành tại khoa YHCT: 12 tháng

          + Thời gian thực hành tại khoa HSCC: 3 tháng

          + Thời gian thực hành tại khoa Dược: 3 tháng

          - Y sĩ YHCT:

          + Thời gian thực hành tại khoa YHCT: 10 tháng

          + Thời gian thực hành tại khoa Dược: 2 tháng

            3.3. Bác sĩ tham gia hướng dẫn thực hành: danh sách đính kèm

          3.4. Nội dung hướng dẫn thực hành: đính kèm

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Phòng Điều dưỡng:

- Hằng năm xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hành

- Đầu mối tổng hợp danh sách, tiếp nhận và thụ lý hồ sơ báo cáo Sở Y tế

- Theo dõi, chấm công người học thực hành tại các khoa

- Tham mưu Giám đốc cấp giấy xác nhận thực hành sau khi người học thực hành kết thúc thời gian học thực hành.

  1. Phòng TTCB:

- Giới thiệu người học thực hành với khoa phòng và người hướng dẫn thực hành theo quyết định.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, tổ chức tập huấncác quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với tổng thời lượng là 20 buổi (mỗi buổi 4 tiết).

- Cấp giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn cho bác sĩ y khoa sau khi kết thúc thời gian học thực hành (thể hiện nội dung tập huấn, thời gian tập huấn)

  1. Phòng KHNV:

-  Phối hợp phòng TTCB tập huấn các nội dung liên quan đến quy chế chuyên môn.

- Phối hợp phòng Điều dưỡng để lập danh sách bác sĩ tham gia hướng dẫn thực hành

- Xây dựng nội dung hướng dẫn thực hành cho người học thực hành

- Đưa nội dung kế hoạch lên trang Wedside của đơn vị

  1. Người hướng dẫn thực hành:

- Hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho người học thực hành khi được phân công

- Chịu trách nhiệm chuyên môn trong thời gian hướng dẫn thực hành cho đối tượng đang học thực hành

- Nhận xét quá trình thực hành của người thực hành theo từng nội dung quy định (mẫu đính kèm) ngay sau khi người thực hành hoàn thành từng nội dung thực hành. Người hướng dẫn thực hành hướng dẫn chuyên khoa nào thì phải nhận xét theo chuyên khoa đó.

Ghi chú: Kế hoạch này thay cho kế hoạch số: 725/KH-TTYT ngày 23 tháng 3 năm 2022 về hướng dẫn thực hành đối với bác sĩ y khoa

 

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Khánh Vân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác đơn vị
Thứ hai ngày 22/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:45: Hội ý xét chuyển ngạch viên chức y tế
10:00: Họp chuẩn bị nội dung thẩm định cấp Giấy phép môi trường
15:00: Họp các nội dung liên quan đến Bảng chấm công
15:30: Rà soát phẫu thuật, thủ thuật các khoa
16:45: Thăm khám mẹ Việt Nam anh hùng
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Cả ngày: Tập huấn tăng cường phổ biến thông tin, cập nhật kiến thức chăm sóc sức khỏe người lao động
Cả ngày: Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn huyện
13:30: Giám sát các chỉ số véc tơ PC SXH
Thứ ba ngày 23/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Sáng: Giám sát tiêm chủng thường xuyên tháng 7
07:30: Vận hành máy nổ pccc
08:00: Mở thầu gói thầu vật tư y tế đợt 4
10:00: Rà soát hồ sơ TTYT hạng 2
10:30: Họp Ban tổ chức chuẩn bị nội dung Hội thi tay nghề giỏi, kiểm tra tay nghề viên chức dưới 5 năm
15:00: Kiểm tra an toàn điện, pccc tại các khoa, phòng
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
14:00: Khám chữa bệnh từ xa
15:00: ký duyệt hồ sơ bệnh án
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Giám sát công tác DS chuẩn bị kiểm tra 6 tháng của CC Dân số tỉnh
Cả ngày: Tập huấn cho người lao động tại các cơ sở CN, TTCN, làng nghề truyền thống
Thứ tư ngày 24/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:00: Thăm các gia đình có thân nhân là Liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liêt sĩ 27/7
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
15:00: Ký duyệt hồ sơ bệnh án
15:30: Kiểm tra HSBA, Rà soát Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị khoa YHCT
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
15:30: Tập huấn nâng cao tỷ lệ Hồ sơ sức khỏe điện tử tại các TYT xã, thị trấn
Thứ năm ngày 25/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Cả ngày: Tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe miễn phí phối hợp với nhãn hiệu Simply
10:00: Thông qua hồ sơ Trung tâm Y tế hạng II
15:00: Kiểm tra điện, nước tại các khoa, phòng
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
09:00: Họp rà soát tiến độ về thực hiện trích chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Quyết định số 130/QĐ-BYT; Quyết định 4750/QĐ-BYT & Kết nối dữ liệu lên Nền tảng HSSKĐT
14:00: Hội nghị đánh giá công tác Phòng, chống, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc ngành Y tế
15:00: Báo cáo tiến độ số hoá Hồ sơ bệnh án
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Kiểm tra công tác DS-Phát triển 6 tháng đầu năm 2024
Sáng: Giám sát các chỉ số véc tơ PC SXH
Chiều: Kiểm tra công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Chiều: Phối hợp CDC tỉnh tập huấn HIV
Cả ngày: Tập huấn Dự phòng sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú
Tư vấn phát hiện sớm và quản lý.
Thứ sáu ngày 26/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Cả ngày: Tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe miễn phí phối hợp với nhãn hiệu Simply
Cả ngày: Tham gia lớp học cấp cứu cơ bản do Bệnh viện Trung ương giảng dạy
14:00: Vận hành máy nổ pccc, máy phát điện dự phòng
14:00: Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh TT Huế thẩm định cấp phép môi trường
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Thứ bảy ngày 27/07/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Cả ngày: Tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe miễn phí phối hợp với nhãn hiệu Simply
Chủ nhật ngày 28/07/2024
Dạng 1
Truy câp trong tuần 8.746
Truy câp trong tháng 124.015
Truy câp trong năm 706.061
Truy câp tổng 4.202.136
Truy câp hiện tại 3.600