Tìm kiếm
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Kế hoạch hướng dẫn thực hành đối với bác sĩ y khoa, bác sĩ YHCT, y sĩ YHCT
Ngày cập nhật 18/11/2022

Thực hiện thông tư số 21/2020/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ y khoa

Căn cứ quyết định số 2073/QĐ-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành nội dung hướng dẫn thực hành cho đối tượng hành nghề y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Thực hiện công văn số 933/SYT-NVY ngày 10 tháng 3 năm 2022 về việc tiếp nhận đối tượng đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Thực hiện thông tư số 21/2020/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ y khoa

Căn cứ quyết định số 2073/QĐ-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành nội dung hướng dẫn thực hành cho đối tượng hành nghề y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Thực hiện công văn số 933/SYT-NVY ngày 10 tháng 3 năm 2022 về việc tiếp nhận đối tượng đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế

          II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

  1. Mục tiêu:

- Đối với bác sĩ y khoa: Thực hành thành thạo các dịch vụ kỹ thuật dành cho bác sĩ đa khoa theo quy định tại thông tư 35

- Đối với bác sĩ YHCT: Thực hành thành thạo các kỹ năng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại và xử trí ban đầu một số bệnh cấp cứu

- Đối với y sỹ YHCT: Thực hành thành thạo các kỹ năng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và xử trí ban đầu một số bệnh cấp cứu

            - Trong thời gian học thực hành chuyên môn phải được tập huấn về các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với tổng thời lượng 20 buổi ( mỗi buổi 4 tiết)

          2. Yêu cầu:

          - Người thực hành (bác sĩ y khoa) được khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp trên người bệnh, thực hành việc kê đơn thuốc dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành.

          - Người thực hành phải tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành.

- Người thực hành phải bảo đảm hoàn thành đầy đủ nội dung thực hành và đảm bảo đủ thời gian thực hành theo quy định tại thông tư 21/2020/TT-BYT đối với bác sĩ y khoa, quyết định số 2073/QĐ-BYT đối với bác sĩ, y sĩ YHCT

          III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

          3.1. Số lượng đối tượng thực hành đơn vị tiếp nhận trong năm

          - Bác sĩ y khoa: 10 người

          - Bác sĩ YHCT: 5 người

          - Y sĩ YHCT: 5 người

          3.2. Thời gian học thực hành tại các khoa:

          - Bác sĩ y khoa:

          + Thời gian thực hành chuyên khoa Nội trong đó có HSCC: 5 tháng, tại khoa HSCC

          + Thời gian thực hành chuyên khoa Ngoại: 3 tháng, tại khoa Ngoại TH

          + Thời gian thực hành chuyên khoa Sản: 3 tháng, tại khoa CSSKSS

          + Thời gian thực hành chuyên khoa Nhi: 4 tháng, tại khoa Nhi

          + Thời gian thực hành chuyên khoa lẻ: 3 tháng, tại khoa LCK

          - Bác sĩ YHCT:

          + Thời gian thực hành tại khoa YHCT: 12 tháng

          + Thời gian thực hành tại khoa HSCC: 3 tháng

          + Thời gian thực hành tại khoa Dược: 3 tháng

          - Y sĩ YHCT:

          + Thời gian thực hành tại khoa YHCT: 10 tháng

          + Thời gian thực hành tại khoa Dược: 2 tháng

            3.3. Bác sĩ tham gia hướng dẫn thực hành: danh sách đính kèm

          3.4. Nội dung hướng dẫn thực hành: đính kèm

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Phòng Điều dưỡng:

- Hằng năm xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hành

- Đầu mối tổng hợp danh sách, tiếp nhận và thụ lý hồ sơ báo cáo Sở Y tế

- Theo dõi, chấm công người học thực hành tại các khoa

- Tham mưu Giám đốc cấp giấy xác nhận thực hành sau khi người học thực hành kết thúc thời gian học thực hành.

  1. Phòng TTCB:

- Giới thiệu người học thực hành với khoa phòng và người hướng dẫn thực hành theo quyết định.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, tổ chức tập huấncác quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với tổng thời lượng là 20 buổi (mỗi buổi 4 tiết).

- Cấp giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn cho bác sĩ y khoa sau khi kết thúc thời gian học thực hành (thể hiện nội dung tập huấn, thời gian tập huấn)

  1. Phòng KHNV:

-  Phối hợp phòng TTCB tập huấn các nội dung liên quan đến quy chế chuyên môn.

- Phối hợp phòng Điều dưỡng để lập danh sách bác sĩ tham gia hướng dẫn thực hành

- Xây dựng nội dung hướng dẫn thực hành cho người học thực hành

- Đưa nội dung kế hoạch lên trang Wedside của đơn vị

  1. Người hướng dẫn thực hành:

- Hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho người học thực hành khi được phân công

- Chịu trách nhiệm chuyên môn trong thời gian hướng dẫn thực hành cho đối tượng đang học thực hành

- Nhận xét quá trình thực hành của người thực hành theo từng nội dung quy định (mẫu đính kèm) ngay sau khi người thực hành hoàn thành từng nội dung thực hành. Người hướng dẫn thực hành hướng dẫn chuyên khoa nào thì phải nhận xét theo chuyên khoa đó.

Ghi chú: Kế hoạch này thay cho kế hoạch số: 725/KH-TTYT ngày 23 tháng 3 năm 2022 về hướng dẫn thực hành đối với bác sĩ y khoa

 

Nơi nhận:

- SYT (báo cáo);

- Ban Giám đốc (đ/b)

- Khoa, phòng (thực hiện);

- Lưu Vt, P.Đ/dưỡng.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 


 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác đơn vị
Thứ hai ngày 27/05/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
14:00: Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2024
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Giám sát công tác vệ sinh và chất thải các khoa phòng
15:00: Họp BCH công đoàn cơ sở
15:30: Rà soát quy trình kỹ thuật các Khoa
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Cả ngày: Truyền thông nhóm về cải thiện dinh dưỡng
Thứ ba ngày 28/05/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
08:30: Họp phương án Quy hoạch tổng thể mặt bằng Trung tâm Y tế huyện
10:30: Tổ giám sát làm việc với chi bộ Dân số
14:00: Hội ý dự thảo thang bảng lương HĐLĐ
15:00: Giao ban công tác Dược các TYT xã, thị trấn
16:30: Gặp mặt viên chức nghỉ hưu theo chế độ
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
08:00: Giám sát quy trình tiêm, truyền
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát các chỉ số véc tơ phòng chống SXH
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại căng-tin bệnh viện
Sáng: Điều tra chỉ số côn trung
Chiều: Kiểm tra công tác KCB và Đề án 06 tại TYT
Cả ngày: Truyền thông nhóm về cải thiện dinh dưỡng
Cả ngày: Kiểm tra công vụ
Thứ tư ngày 29/05/2024
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Chiều: Tập huấn về sự cố y khoa
07:15: Giám sát các quy trình KSNK và tuân thủ vệ sinh tay
08:30: Giám sát quy trình tiêm , truyền
08:30: Giám sát quy trình tiêm, truyền
15:30: Tham dự họp hội đồng người bệnh cấp khoa
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại căng-tin bệnh viện
Chiều: Kiểm tra công tác KCB và Đề án 06 của TYT
Cả ngày: Truyền thông nhóm về cải thiện dinh dưỡng
10:00: Họp BCH Đảng ủy
Thứ năm ngày 30/05/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
08:00: Tham dự lớp Tập huấn, với chủ đề
“Nâng cao năng lực tác nghiệp cho các lực lượng tham gia diễn tập ứng phó
sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”
09:30: Tiếp đón Hội đồng hương trao tặng trang thiết bị
15:00: Hội đồng thông qua thang bảng lương của HĐLĐ
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Chiều: Tham dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn kế hoạch hỗ trợ người khuyết tật
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại căng-tin bệnh viện
Chiều: Làm việc với TYT xã Phú Gia về thực hiện các tiêu chí về y tế liên quan đến Nông thôn mới
Cả ngày: Điều tra chỉ số côn trùng
Cả ngày: Truyền thông nhóm về cải thiện dinh dưỡng
07:00: Tham dự Lễ Mittinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2024
Thứ sáu ngày 31/05/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
14:30: Sinh hoạt khoa học bình bệnh án, đơn thuốc
16:00: Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2024
16:30: Tổng vệ sinh bệnh viện
17:30: Gặp mặt đồng chí Phạm Minh Trường-GĐ Bv Mắt Huế đã hoàn thành sự nghiệp công tác (nghỉ công tác theo chế độ).
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Chiều: Tham dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn kế hoạch hỗ trợ người khuyết tật
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại căng-tin bệnh viện
Cả ngày: Truyền thông nhóm về cải thiện dinh dưỡng
Cả ngày: Giám sát triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025
Thứ bảy ngày 01/06/2024
Chủ nhật ngày 02/06/2024
Dạng 1
Truy câp trong tuần 7.747
Truy câp trong tháng 136.805
Truy câp trong năm 420.806
Truy câp tổng 3.916.881
Truy câp hiện tại 172