Tìm kiếm
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Trung tâm Y tế huyện Phú Vang là tổ chức thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở Y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Uỷ ban nhân huyện Phú Vang, trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

I. Thông tin về đơn vị:

Địa chỉ     : Thị Trấn Phú Đa - Huyện Phú Vang - Tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT             : (0234)-3850115
Fax            : (0234)-3986035
Email        : bvpvang@thuathienhue.gov.vn or  ytpv.hue@gmail.com

Website   : www.bvpvang.thuathienhue.gov.vn

II. Lịch sử hình thành:

          Trung tâm Y tế huyện Phú Vang được thành lập theo quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 1990 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, sau khi chia lại địa giới hành chính giữa hai huyện Hương Thủy và Phú Vang trước đây gọi là huyện Hương Phú. Phú Vang là huyện đồng bằng ven biển chạy dọc theo đầm phá Tam giang gồm 14xã, thị trấn với tổng dân số 132.000 dân. Trung tâm Y tế huyện Phú Vang là đơn vị sự nghiệp công lập, nhiệm vụ chính là khám bệnh, chữa bệnh, chăm lo bảo vệ sức khoẻ nhân dân và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Trung tâm Y tế huyện Phú Vang có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, tiêm chủng phòng bệnh; y tế học đường; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

          2. Thực hiện các hoạt độngbảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

          3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doan thực phẩm, ăn uống trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

          4.Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực iện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

          5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

         6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

         7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

          8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

          9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngủ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngủ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

          10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

          11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất  bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân-dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

          12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

          13. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

          14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

          15. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

          16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang giao.

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

1.     Lãnh đạo TTYT gồm: Giám đốc và 2 phó Giám đốc

2.     Các phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang

2.1. Phòng tổ chức cán bộ

2.2. Phòng Hành chính quản trị

2.3. Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ

2.4. Phòng Tài chính-kế toán

2.5. Phòng Điều dưỡng

3. Các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang

3.1. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

3.2. Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

3.3. Khoa An toàn thực phẩm

3.4. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

3.5. Khoa Khám bệnh

3.6. Khoa Hồi sức cấp cứu

3.7. Khoa Nội tổng hợp

3.8. Khoa Nhi

3.9. Khoa Ngoại tổng hợp

3.10. Khoa Gây mê hồi sức

3.11. Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

3.12. Khoa Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt-Mắt-Tai Mũi Họng)

3.13. Khoa Truyền nhiễm

3.14. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

3.15. Khoa Xét nghiệm

3.16. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

3.17. Khoa Dược

3.18. Phòng Dân số - KHHGĐ

5. Các Trạm Y tế xã, thị trấn: gồm 14 Trạm Y tế

5.1. Trạm Y tế xã Phú An            5.8. Trạm Y tế xã Vinh Hà

5.2. Trạm Y tế xã Phú Diên         5.9. Trạm Y tế thị trấn Phú Đa

5.3. Trạm Y tế xã Phú Hải           5.10. Trạm Y tế xã Phú Xuân     

5.4. Trạm Y tế xã Phú Hồ            5.11. Trạm Y tế xã Phú Mỹ

5.5. Trạm Y tế xã Phú Lương      5.12. Trạm Y tế xã Vinh Thanh

5.6. Trạm Y tế xã Phú Thuận       5.13. Trạm Y tế xã Phú Gia        

5.7. Trạm Y tế xã Vinh Xuân        5.14. Trạm Y tế xã Vinh An     

IV. Quá trình phát triển

          Trung tâm Y tế huyện Phú Vang ngay từ khi mới chia huyện tháng 10 năm 1990, cơ sở vật chất đã xuống cấp tận dụng cơ sở trường học La San để làm nơi khám bệnh và điều trị, trang thiết bị còn thiếu, đội ngủ y bác sĩ chỉ có 60 người, trong đó trình độ sau đại học có 8 người, với chỉ tiêu kế hoạch 50 giường bệnh, công suất sử dụng giường bệnh hàng năm chỉ đạt 50 đến 60%, mỗi ngày có khoảng từ 30 đến 40 bệnh nhân đến khám, chủ yếu là thực hiện các chương trình y tế quốc gia và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Từ năm 2003 Trung tâm Y tế chuyển cơ sở khám, chữa bệnh về xã Phú Đa nay là thị trấn Phú Đa, nhưng trang thiết bị, nhân lực còn thiếu các chuyên khoa sâu, hoạt động khám chữa bệnh cầm chừng người dân chưa thật sự tin tưởng vào đội ngủ y bác sĩ dẫn đến tình trạng bệnh nhân đến khám và điều trị không cao hơn so với thời kỳ còn ở La San. Xác định được mục tiêu phấn đấu đưa bệnh viện đi vào hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn, Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngủ Y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, ngoài ra còn mời các chuyên gia đầu ngành của bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế về cầm tay chỉ việc từng bước chuyển giao kỹ thuật cho đội ngủ y bác sĩ, Trung tâm Y tế không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ y tế, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị như Siêu âm, nội soi, X quang...đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe đến tận người dân, thành lập tổ chăm sóc khách hàng hướng dẫn cho bệnh nhân lấy số tự động, thực hiện thủ tục hành chính trong khám bệnh theo mô hình một cửa, các phòng khám bênh đều có điều hòa, trang bị đầy đủ ghế ngồi chờ khám bệnh, nước uống phục vụ bệnh nhân, tạo cây xanh bóng mát, môi trường xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá đã thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng đông. Đến nay đội ngủ y bác sĩ có 320 viên chức, trong đó các khoa/phòng thuộc Trung tâm Y tế có 185 viên chức, số bác sĩ có trình độ sau đại học chiếm 90%, số lượng viên chức trạm y tế xã, thị trấn có 135 viên chức, trong đó có 28 bác sĩ và đầy đủ các chức danh theo quy định của Bộ Y tế. Tại các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế chỉ tiêu trên giao 100 giường bệnh; nhưng thực kê lên đến 250 giường; bệnh nhân đến khám bệnh hàng ngày trung bình từ 450 đến 500 bệnh nhân;  công suất xử dụng giường bệnh hàng năm vượt từ 160-175%; năm 2014 được xếp lên hạng Bệnh viện hạng II thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang trực thuộc Sở Y tế, đây là bệnh viện hạng II tuyến huyện đầu tiên của tỉnh thực hiện chức năng nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh cho hơn 192 ngàn dân trong huyện và một số bệnh nhân vùng lân cận thuộc huyện Phú Lộc và Thị xã Hương Thủy cũng đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang.

IV. Thành tích khen thưởng

Trong quá trình hình thành và phát triển, qua các phong trào thi đua từ năm 2004 đến năm 2017 có nhiều cá nhân và tập thể được phong tặng những danh hiệu cao quý bao gồm:

Danh hiệu thầy thuốc ưu tú, Huân chương lao động hạng ba, bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của UBND Tỉnh và  Bộ Y tế, Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trung tâm Y tế huyện Phú Vang nhiều năm liền được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc                                                           

Thủ Tướng Chính Phủ tặng Bằng khen: Đã có thành tích trong công tác y tế năm 2007-2009 (Quyết định số: 994/QĐ- TTg ngày 30/6/2010).

- Năm 2012: Bằng khen Thủ Tướng Chính phủ Về hoàn thành

- Năm 2012: Huân Chương Lao động Hạng III (Chủ tịch nước tặng)

- Năm 2013: Bằng khen của UBND tỉnh về công tác Phòng chống HIV/AIDS

- Năm 2014: Bộ Y tế về thực hiện nhiệm vụ năm 2014

- Năm 2014: Bằng khen của Đảng bộ tỉnh TT Huế về công tác xây dựng Đảng

- Năm 2014: Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Năm 2015: Bằng khen Bộ Y tế về chiến tiêm RUBELLA

- Năm 2016: Bằng khen của UBND tỉnh về công tác Phòng chống HIV/AIDS

-  Năm 2016: Bằng khen của UBND tỉnh về thực hiện chương trình kết hợp Quân dân Y

Bộ Y tế quyết định công nhận “Bệnh viện xuất sắc toàn diện” liên tục 5 năm liền từ 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 và Công đoàn Y tế Việt Nam tặng cờ thi đua ‘’Bệnh viện xuất sắc toàn diện’’ năm 5 liền từ 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Bộ Y tế tặng Bằng khen: Đã có nhiều đóng góp và thành tích trong công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 1990-2010 (QĐ số 4496/QĐ-BYT ngày 22/11/2010).

Bộ Y tế tặng Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách quốc gia về công tác Y Dược cổ truyền giai đoạn 2003- 2010.

Là bệnh viện tuyến huyện duy nhất trên toàn quốc được Công Đoàn ngành chọn xây dựng bệnh viện “Không khói thuốc lá” thí điểm năm 2009-2010 và được Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2010 (QĐ số 2398/QĐ- BYT ngày 05/7/2010).

UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006.

UBND tỉnh tặng Bằng khen: Tập thể lao động xuất sắc năm 2006,2007, 2009, 2010.

UBND tỉnh tặng bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân doàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2010 (QĐ số 1998/QĐ-KT ngày 25/10/2010).

UBND tỉnh tặng bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống cơn bão số 9 năm 2009 (QĐ số 2195/QĐ-KT ngày 7/10/2009)

Bằng khen của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về Đảng Bộ Trung tâm Y tế Phú Vang đạt danh hiệu Đảng Bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền 2006-2008.

Ban Thường vụ huyện uỷ công nhận: ‘’Đảng bộ trong sạch vững mạnh’’ và tặng giấy khen về tổng kết 4 năm thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Lịch công tác đơn vị
Thứ hai ngày 17/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:00: Họp về việc chuẩn bị nội dung thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về Quy định giá dịch vụ khámbệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng
không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh công lập
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Sáng: Giám sát công tác vệ sinh khoa phòng, ngoại cảnh
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác 6 tháng đầu năm
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 Tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện đợt 1
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Bồi dưỡng Giảng viên, Báo cáo viên về chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi
Thứ ba ngày 18/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Chiều: Đăng ký làm việc cơ sở thực hành
08:30: Hội ý HĐT&ĐT về điều chuyển thuốc cho BVTW Huế
09:30: Rà soát hồ sơ thẩm định bệnh viện hạng II
10:30: Rà soát hồ sơ lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường
14:00 -17:30Tham dự buổi truyền thông với chủ đề" Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của Phục hồi chức năng đối với chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật"
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
07:30: Tham gia tập huấn quản lý, cấp phát thuốc Methadone điều trị nghiện chất
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện Phú Vang đợt 1
Thứ tư ngày 19/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
09:00: Làm việc tại trường ĐHYD Huế
15:00: Hội nghị cán bộ chủ chốt thông qua dự thảo bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ
15:30: Thực hiện quy trình quy hoạch bổ sung cán bộ quản lý
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
Cả ngày: Giám sát thực hiện Quy trình KSNK, phân loại chất thải
08:30: Giám sát quy trình Điều dưỡng
15:00: Ký duyệt hố sơ bệnh án
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Sáng: Kiểm tra, giám sát công tác DS 6 tháng đầu năm 2024
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác DS 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Cả ngày: Giám sát mối nguy hại ô nhiễm thực phẩm huyện Phú Vang đợt 1
14:00: Hội ý thông qua đề án triển khai Quan trắc môi trường lao động và Khám bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2024-2030
Thứ năm ngày 20/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Cả ngày: Sở Y tế kiểm tra công tác đấu thầu và công tác dược
08:00: Gặp mặt sinh viên Y4AB ngành Y đa khoa thực tập cộng đồng
Phó Giám đốc: Phan Thị Kim Chi
10:30: Kiểm tra chéo các nhà vệ sinh phục vụ bệnh nhân
15:30: Sinh hoạt khoa học
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát véc tơ PC sốt xuất huyết
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Thứ sáu ngày 21/06/2024
Giám đốc: Nguyễn Minh Hùng
Chiều: Tập huấn quân dân y
08:00: Gặp mặt sinh viên Y4CD ngành Y đa khoa thực tập cộng đồng
15:30: Hội ý triển khai cấp phát Methanol
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Sáng: Giám sát ĐẢm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng-tin bệnh viện
Chiều: Tổ chức sơ kết công tác DS-TT&GDSK 6 tháng đầu năm 2024; Triển khai chiến dịch truyền thông Dân số đợt 2/2024 và triển khai ký cam kết mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên 2024
Cả ngày: Kiểm tra, giám sát công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Thứ bảy ngày 22/06/2024
Phó Giám đốc: Đặng Văn Tuấn
Cả ngày: Kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động
Chủ nhật ngày 23/06/2024
Dạng 1
Truy câp trong tuần 6.120
Truy câp trong tháng 68.056
Truy câp trong năm 495.015
Truy câp tổng 3.991.090
Truy câp hiện tại 929